Åtta av Länsförsäkringars fonder slog index förra året

Åtta av Länsförsäkringars fonder slog index förra året Åtta av Länsförsäkringars fonder utvecklades bättre än sina index år 2000. Bäst lyckades Fastighetsfonden med en avkastning på drygt 49 procent, 14 procent bättre än index. Europafonden, Hjärnfonden och de korta räntefonderna är andra av Länsförsäkringars fonder som gått bättre än index förra året. - Trots ett mycket turbulent börsår gav några av våra fonder riktigt bra avkastning. Förutom fastighetsfonden så hade också Miljöteknikfonden en mycket bra avkastning på 29 procent. Men vi ska inte sticka under stol med att flera av våra fonder också gick ned. Det understryker nödvändigheten av att sprida riskerna i sitt sparande. På så sätt garderar man sig mot att enskilda fonder går sämre, säger Örian Söderberg, VD Länsförsäkringars fondbolag. Länsförsäkringars räntefonder utvecklades bra förra året. Penningmarknadsfonden var den korta räntefond som var näst bäst av alla korta räntefonder under förra året. Avkastningen blev 4,6 procent. - Orsaken till den goda avkastningen är dels att vi förutsåg att Riksbanken skulle vara återhållsam med räntehöjningar och dels att fonden haft en övervikt i bostadsobligationer, säger Björn Jonsson, räntechef på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. Även de långa räntefonderna utvecklades bra med en avkastning kring nio procent. Euroobligationsfonden avkastade hela 10,7 procent, delvis till följd av att euron steg mot kronan. Fonderna med en blandning av aktier och räntepapper (Trygghetsfonden, Totalfonden och U-hjälpsfonden) har utvecklats sämre än sina index under året. Orsaken är att de har haft för stor tyngdpunkt på tillväxtaktier. - När det gäller många av de andra fonderna som utvecklats sämre än index så beror det främst på övervikt i tillväxt- och teknologiaktier. Under 1999 gav det mycket bra utdelning, men under 2000 slog nedgången i dessa aktier naturligtvis mot många av våra fonder, säger Örian Söderberg. Bilaga: Länsförsäkingars fonders utveckling jämfört med index. Länsförsäkringars fonders utveckling jämfört med index år 2000 Fondnamn Avkastning Index Differens Fastighetsfonden 49,2% 35,7% 13,5% Miljöteknikfonden 29,2% * Hjärnfonden 9,7% -2,6% 12,3% Asienfonden -28,7% -30,9% 2,2% Europafonden 0,8% 0,5% 0,3% Penningmarknadsfonden 4,6% 4,3% 0,3% Euroobligation 10,7% 10,5% 0,2% Tillväxtmarknadsfonden -23,7% -23,8% 0,1% Likviditetsfond 4,0% 4,07% 0,00% Obligationsfond 9,1% 9,1% 0,00% Mega Obligation 9,0% 9,1% -0,1% Mega Statsobligation 8,7% 9,0% -0,3% Mega Europa 0,1% 0,4% -0,3% Småbolagsfonden -8,0% -6,7% -1,3% Pension 2000-fonderna** -8,8% -7,5% -1,3% Mega Sverige -12,0% -10,5% -1,5% Sverigefonden -12,7% -10,5% -2,2% U-hjälpsfonden -3,0% -0,2% -2,8% Globalfonden -9,5% -5,0% -4,5% Nordamerikafonden -6,9% -1,9% -5,0% Trygghetsfond -7,1% -1,9% -5,2% Totalfond -10,0% -4,5% -5,5% Japanfond -35,0% -21,0% -14,0% Branschfokusfonden*** -17,0% -20,5% 3,5% Internetfonden*** -10,2% * Mega Nordamerika**** -4,3% -1,9% -2,4% * Relevant jämförelseindex finns ej ** Genomsnittlig avkastning för alla Pension 2000-fonder (7 stycken) *** Avkastning från start 15 maj 2000 **** Avkastning från start 31 maj 2000 För ytterligare information, kontakta: Örian Söderberg, VD Länsförsäkringars 08-588 408 90, fondbolag 073-964 80 90 Björn Jonsson, räntechef, Länsförsäkringar 08-588 429 32, Kapitalförvaltning 073-96429 32 Peter Säll, chef Marknad Liv och Fond, 08-588 409 15, Länsförsäkringars livbolag 070-228 87 68 Jacob Broberg, informationschef, 08-588 410 94, Länsförsäkringsgruppen 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till cirka 16 miljarder. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar