Boende i södra Sverige tror mest på den egna regionen

Boende i södra Sverige tror mest på den egna regionen I södra Sverige har människor störst tilltro till att den egna regionen kommer att utvecklas starkare än resten av landet. I Skåne län tror 57 procent på en positiv utveckling för den egna regionen. Motsvarande siffra för Gävleborgs och Jämtlands län är bara 14 procent. Det visar Länsförsäkringars undersökning LänsSpar våren 2003. - Svenskarnas tilltro till den egna regionen verkar ligga i linje med utvecklingen av de makroekonomiska faktorerna. Den regionala makroekonomiska utvecklingen mäts bäst med hjälp av lönesummor. Företagens lönesummor i Skåne och i Stockholm har under perioden 1990- 2000 växt mer än dubbelt så snabbt som i Gävleborg och i Jämtland, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom. I Skåne län tror 57 procent på en positiv utveckling, i Stockholms län 51 procent och i Hallands län är 49 procent positiva. En hög andel av befolkningen i norrlandslänen tror att deras region kommer att utvecklas sämre än övriga landet. I Jämtlands län är 50 procent negativa, i Norrbottens län 45 procent, i Västernorrlands län 37 procent och i Västerbottens län 28 procent. LänsSpar våren 2003 presenteras onsdagen den 21 maj 2003. LänsSpar är en undersökning om svenskarnas sparande idag och deras sparplaner för framtiden. Undersökningen tar dels upp svenskarnas attityder till sitt framtida sparande, dels omfattar den både landet i stort och varje enskilt län. Undersökningen ger en bild av utvecklingen i hela landet, i samtliga län samt visar skillnader mellan länen. LänsSpar görs av Länsförsäkringar två gånger per år. Undersökningen har genomförts sedan år 2000 och vårens undersökning är den sjunde i ordningen. Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats med hjälp av Movement Research & Consulting AB under perioden 20 mars till och den 9 april 2003. För ytterligare information, kontakta: Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Andel som tror att regionen kommer att utvecklas bättre eller sämre än landet som helhet Bättre Sämre Skåne län 57 % 10 % Stockholms län 51 % 13 % Södermanlands län 49 % 15 % Hallands län 49 % 10 % Jönköpings län 48 % 9 % Uppsala län 45 % 10 % Östergötlands län 37 % 13 % Västra Götalands län 37 % 13 % Kronobergs län 37 % 10 % Västmanlands län 35 % 15 % Blekinge län 35 % 19 % Västerbottens län 29 % 28 % Värmlands län 26 % 20 % Västernorrlands län 22 % 37 % Kalmar län 22 % 30 % Dalarnas län 22 % 21 % Örebro län 22 % 20 % Gotlands län 19 % 43 % Norrbottens län 18 % 45 % Gävleborgs län 14 % 44 % Jämtlands län 14 % 50 % Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar