Carl B Hamilton och Anne-Marie Pålsson knyts till Länsförsäkringar som ekonomiska rådgivare

Carl B Hamilton och Anne-Marie Pålsson knyts till Länsförsäkringar som ekonomiska rådgivare Professor Carl B Hamilton och docent Anne-Marie Pålsson blir ledamöter av Länsförsäkringars Finansutskott, som bereder strategiska finansiella frågor för styrelserna i Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Liv. Vi är mycket glada över att både Carl B Hamilton och Anne-Marie Pålsson accepterat att förstärka vårt Finansutskott. De tillhör den yppersta eliten av nationalekonomer i Sverige. De har dessutom ett brett samhällsperspektiv och en erfarenhet vi gärna kompletterar med, säger Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB. Finansutskottet består av ledamöter i styrelserna i Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Liv. De analyserar och följer den finansiella ställningen för huvuddelen av Länsförsäkringars tillgångar, cirka 115 miljarder kronor, och lämnar förslag till styrelserna i frågor som rör finansiering och placeringsinriktning och i olika policyfrågor. Från den 1 juni 2002 svarar ABN AMRO för den löpande förvaltningen av merparten av Länsförsäkringars tillgångar. Styrelserna i Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Liv anger den strategiska placeringsinriktningen och har det yttersta ansvaret för avkastningen på kundernas sparande. Finansutskottets roll som forum för experter och rådgivare förstärks genom detta tillskott. Carl B Hamilton innehar sedan 1999 en deltidsprofessur vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Hamilton har tidigare bland annat varit professor vid Stockholms Universitet, statssekreterare i Finansdepartementet, riksdagsledamot för Folkpartiet och chefsekonom i Handelsbanken. Anne-Marie Pålsson är docent vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och har under de senaste sex åren lett ett forskningsprojekt om finansiell rätt och finansiell ekonomi. Pålsson är bland annat styrelseledamot för 2:a AP-fonden, Aktiespararna och Näringslivets fond. I höstens val är Pålsson första namn på moderaternas riksdagslista i Skånes södra valkrets. För ytterligare information kontakta: Carl B Hamilton 0708-345 376 Anne-Marie Pålsson 046-222 49 79 Christer Baldhagen, Informationsdirektör Länsförsäkringar 070-579 70 66 AB Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2001 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar