Delårsrapport från Länsförsäkringar Bank januari-mars 2003

Delårsrapport från Länsförsäkringar Bank januari-mars 2003 Stockholm den 28 april 2003 Sammanfattning * Positiv volymutveckling. Utlåningen till allmänheten ökade med 60 procent till 22,5 (14,1)* miljarder kronor och inlåningen från allmänheten ökade med 25 procent till 16,3 (13,0) miljarder kronor. * Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 15,6 (2,6) Mkr. * Rörelseresultatet efter kreditförluster uppgick till 5,8 (-5,0) Mkr. * Räntenettot ökade med 18 procent till 147,1 (124,8) Mkr. * Administrationskostnaderna ökade med 7,4 procent till 161,1 (150,0) Mkr. * Kontorsnätet utökas successivt och idag finns 80 (75) rådgivningskontor. * Antalet kunder har ökat till 410 000 (358 000). * Bostadsutlåningen ökade med 178 procent till 10,0 (3,6) miljarder kronor. - Länsförsäkringar har upplevt en stark volymtillväxt i banken under årets tre första månader. Både in- och utlåningen har ökat kraftigt. Resultatutvecklingen är positiv och intäkterna ökar mer än kostnaderna. Länsförsäkringar har, med 2,9 miljoner kunder, en stor tillväxtpotential i bankverksamheten. Denna möjlighet förstärks naturligtvis ytterligare i takt med att kännedomen om Länsförsäkringars bank ökar, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank. *Uppgifterna inom parentes avser första kvartalet 2002. <<LFBankQ1.pdf>> Mikael Östlund Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 070-553 12 82 fax 08-670 48 18 mikael.ostlund@lansforsakringar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00520/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar