Dystert för hushållen trots goda förutsättningar för återhämtning

Dystert för hushållen trots goda förutsättningar för återhämtning Hushållen har bidragit till att hålla liv i ekonomin. Framtidsutsikterna på kort sikt ser dock sämre ut då arbetslösheten har börjat stiga och finanspolitiken läggs om i en mer restriktiv riktning. Samtidigt ger minskad osäkerhet och ökad riskvillighet bland företagen förutsättningar för ekonomisk återhämtning. Det dröjer dock till nästa år innan ekonomierna har fått ett starkare fotfäste och centralbankerna börjar höja räntorna igen. - Korträntorna kan sänkas ytterligare något på kort sikt men långräntorna har antagligen redan nått botten. Risken för snabbt stigande räntor begränsas av att efterfrågeläget fortfarande är relativt svagt och att inflationshotet är litet. Ett svenskt medlemskap i EMU begränsar dessutom långränteuppgången ytterligare i Sverige, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom. Tillväxtförutsättningarna är fortfarande bäst i USA. Det är här som efterfrågan tar fart först. EMU-området släpar fortfarande efter och Japan lider alltjämt av deflation. Centralbankerna har sänkt räntorna för att motverka en djupare konjunktursvacka. I USA har centralbanken troligen sänkt färdigt i denna konjunkturcykel, men man tvekar förmodligen inte inför att sänka räntan ytterligare om inte tillväxten tar fart. Några räntehöjningar kommer vi inte att få se förrän fler och tydligare bevis finns på att den ekonomiska återhämtningen tagit fart. - Eftersom efterfrågeläget i EMU-området är svagare än i USA finns det skäl för den europeiska centralbanken, ECB, att ytterligare sänka räntan under sommaren i ett försök att få igång efterfrågan. I takt med att finanspolitiken nu läggs om i en mer restriktiv riktning och industrin fortsätter att kämpa i motvind finns det även anledning även för Riksbanken att sänka räntan ytterligare under sommaren, säger Marie Giertz. Länsförsäkringars prognos för den svenska BNP-tillväxten är 1,5 procent för år 2003 och 2,5 procent för år 2004. Prognoserna finns med som bilaga till denna pressinformation. För ytterligare information, kontakta: Marie Giertz, Chefekonom Länsförsäkringar 08-588 419 68 marie.giertz@lansforsakringar.se 073-964 419 68 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringars prognoser Prognos för BNP-tillväxten: 2003 2004 USA 2,1 3,5 Japan 0,6 0,9 EMU 1,0 2,0 Sverige 1,5 2,5 Global 2,3 3,5 Finansiella prognoser: 14 maj 2003 12-månaders utsikt Fed funds (USA) 1,25 2,00 Refi rate (EMU) 2,00 2,75 Reporäntan (Sve) 3,50 3,75 10 år USA 3,55 5,00 10 år Tyskland 3,88 4,60 10 år Sverige 4,39 4,85 Spread Sv-Ty 0,51 0,25 EUR/USD 1,15 1,05 SEK/EUR 9,17 8,80 TCW 127,64 127,00 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar