Fortsatt tillväxt för Länsförsäkringar under första kvartalet 2003

Fortsatt tillväxt för Länsförsäkringar under första kvartalet 2003 Länsförsäkringar fortsätter att växa på bank- och försäkringsmarknaden. Under första kvartalet 2003 ökade marknadsandelen inom sakförsäkring med 1,2 procentenheter till 29,5 procent jämfört med första kvartalet 2002. Under samma period ökade antalet bankkunder med 52 000 till 410 000, en ökning med drygt 14,5 procent. Marknadsandelen inom livförsäkring ökade från 8,6 till 9,0 procent. Marknadsandelen inom fond uppgick till 3,8 procent, samma siffra som förra året. Det visar Försäkringsförbundets kvartalsstatistik och Länsförsäkringars egna uppgifter om bank- och fondverksamheten. Länsförsäkringar fortsatt starka inom sakförsäkring Länsförsäkringars marknadsandel av hela sakförsäkringsmarknaden mätt i inbetald premie ökade med 1,2 procentenheter till 29,5 procent jämfört med första kvartalet 2002. Länsförsäkringars andel, mätt i antal av boendemarknaden är 31,2 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter. Inom trafikförsäkringsmarknaden ökar Länsförsäkringar med 1,6 procentenheter och marknadsandelen är 36,6 procent. Inom företagsområdet ökar Länsförsäkringar med 1,0 procentenheter och har därmed en marknadsandel på 34,6 procent jämfört med första kvartalet 2002. Beståndspremien har under samma period ökat med 355 miljoner kr och är nu totalt 3,1 miljarder kr. Ökning inom livförsäkring Under perioden april 2002 till mars 2003 ökar marknadsandelen från 8,6 till 9,0 procent mätt i premieinkomst och från 8,0 till 10,6 procent mätt i nyförsäljning. - Vi har under ett antal kvartal ökat vår marknadsandel. För första kvartalet är vi på samma nivå som vid årsskiftet vilket innebär att vi väl försvarar vår förbättrade position på livförsäkringsmarknaden, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv. Fondverksamheten Av den totala fondmarknaden har Länsförsäkringar en marknadsandel på 3,8 (3,8) procent per den 31 mars 2003. Mätt i nyförsäljning på rullande tolvmånaderssiffror är andelen 6,5 (6,2) procent för mars månad. Länsförsäkringars andel av nyförsäljningen är alltså på en betydligt högre nivå än den totala marknadsandelen. Fortsatt ökning av antalet bankkunder Antalet bankkunder i Länsförsäkringar uppgick till 410 000 den 31 mars, vilket innebär en ökning med 52 000 kunder sedan den 31 mars 2002. Utlåningen totalt inom bankverksamheten har jämfört med första kvartalet 2002 ökat med 59,5 procent (8,4 miljarder kronor) till 22,5 miljarder kronor och inlåningen med 23,5 procent (3,1 miljarder kronor) till 16,3 miljarder kronor. Marknadsandelen, mätt i inlåning från hushållen, var 2,7 procent i februari 2003. - Länsförsäkringar har upplevt en stark volymtillväxt i banken. Både in- och utlåningen har ökat kraftigt. Resultatutvecklingen är positiv och intäkterna ökar mer än kostnaderna. Länsförsäkringar har, med 2,9 miljoner kunder, en stor tillväxtpotential i bankverksamheten. Denna möjlighet förstärks naturligtvis ytterligare i takt med att kännedomen om Länsförsäkringars bank ökar, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringars marknadsandelar den 31 mars 2003 Marknad 31 mars 2002 i % 31 mars 2001 i % Förändring i procentenheter Sakförsäkring totalt 29,5 28,3 1,2 Trafikförsäkring 36,6 35,0 1,6 Villahem- 41,9 42,1 -0,2 försäkring Hemförsäkring 25,0 24,5 0,5 Fritidshus- 43,1 42,6 0,5 försäkring Båtförsäkring 25,6 23,5 2,1 Företags- och 34,6 33,6 1,0 fastighetsförsäkring Livförsäkring totalt 9,0 8,6 0,4 premieinkomst Tjänstepension 8,3 8,2 0,1 Sparmarknad 7,4 6,1 1,3 Privatpension 15,7 17,4 -1,7 Livförsäkring totalt 10,6 8,0 2,6 nyförsäljning Tjänstepension 10,7 8,1 2,6 Sparmarknad 11,1 7,5 3,6 Privatpension 10,1 7,9 2,2 Fonder totalt 3,8 3,8 0 Nettoförsäljning 6,5 6,2 0,3 Bank inlåning 16,3 GSEK 13,2 GSEK 3,1 GSEK Bank utlåning 22,5 GSEK 14,1 GSEK 8,4 GSEK För ytterligare information kontakta: Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2001 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar