Information om solvens, konsolidering och avkastning, tredje kvartalet 2003

Information om solvens, konsolidering och avkastning, tredje kvartalet 2003 Sammanfattning traditionell försäkring: * I den traditionella livförsäkringsverksamheten uppgick totalavkastningen de första tre kvartalen till 4,3 (-11,4)* procent. Under tredje kvartalet isolerat uppgick totalavkastningen till 1,5 (-5,7) procent. * Återbäringsräntan är för närvarande 3,0 procent före skatt och avgifter för inbetalningar gjorda från och med 7 april 2003. För inbetalningar gjorda före 7 april är återbäringsräntan för närvarande 0,5 procent före skatt och avgifter. * Solvensen uppgick till 119 (120) procent och konsolideringen uppgick till 89 (84) procent. Sammanfattning Nya Världen: * För Nya Världen uppgick avkastningen för de tre första kvartalen till 5,9 (-21,7) procent. * Under tredje kvartalet isolerat uppgick avkastningen till 3,8 procent (-8,7) procent. Sammanfattning fondförsäkring: * I fondförsäkringsverksamheten gav 21 av 25 fonder positiv avkastning. * Två av de 21 fonder som har jämförelseindex överträffade index, efter avdrag för förvaltningsavgifter. * Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, första tre kvartalen 2002. - Den positiva utvecklingen av kapitalförvaltningsresultatet fortsätter, även om september var en mindre bra månad. Finansinspektionen uttalade i sin stabilitetsrapport den 15 oktober att Länsförsäkringar tillhör de bolag som kan få svårt att återställa sin konsolidering, utan att göra engångsåtertag, inom den tidsram policyn anger; 1 oktober 2004. Vi gör dock bedömningen att det finns en rimlig möjlighet att återställa konsolideringen. Bedömningen bygger på att vi gör relativt stora förändringar i fördelningen mellan tillgångar i takt med de finansiella marknadernas utveckling. Under tredje kvartalet har aktieandelen av de totala placeringarna ytterligare ökats. Med en fortsatt positiv utveckling förväntas konsolideringen återhämta sig, säger Hans Benndorf VD Länsförsäkringar Liv. Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information kontakta: Hans Benndorf, VD 08-588408 14 Länsförsäkringar Liv 073-96408 14 hans.benndorf@lansforsakringar.se Mikael Östlund, Informationschef 08-588410 94 Länsförsäkringar 070-55312 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknads- andelen uppgår till knappt 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,0 procent och inom bank 2,8 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 130 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar