Kista Galleria gör polisanmälan

Kista Galleria gör polisanmälan Kista Galleria KB har idag begärt prövning av om brott har begåtts i samband med uthyrning av lokaler. En anmälan har överlämnats till överåklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot korruption. Bakgrunden till polisanmälan är uppgifter om att butiks- och restaurangägare betalat pengar till mellanhänder för att få hyra lokaler i Stockholm, bland annat i Kista Galleria. Kista Galleria har anlitat en konsult för att hyra ut lokalerna. Kista Galleria anlitade i juni Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för att utföra en större genomgång av ett antal hyreskontrakt. Samtidigt har en säkerhetskonsult vid Svensk Handel utrett om hyresgäster betalat konsultarvode som ersättning för sitt hyreskontrakt. Dessa utredningar har överlämnats till åklagaren. - Det är beklagligt om hyresgäster har utnyttjats och betalat pengar för att teckna hyreskontrakt. Några konsultarvoden har aldrig vare sig begärts av Kista Galleria eller inbetalats till Kista Galleria, säger Per-Arne Rudbert, VD Humlegården Fastigheter. Kista Galleria ägs till lika delar av Länsförsäkringar Liv och IBI Real Estate, Tyskland. Humlegården Fastigheter ingår i länsförsäkringsgruppen och förvaltar bland annat Länsförsäkringar Livs fastigheter. För ytterligare information, kontakta: VD Humlegården Fastigheter 08-678 92 00 per-arne.rudbert@humlegarden.se 070-590 15 54 Mikael Östlund, 08-588 418 50 Informationschef Länsförsäkringar mikael.ostlund@lansforsakringar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar