Kommentar om Donald Trumps besked om Parisavtalet

Vår sak-kunniga inom klimatfrågor Pär Holmgren finns tillgänglig efter kl 21 om ni vill ha en kommentar kring beskedet.

Kontakt:

Pär Holmgren 070-823 95 42

LFAB Pressjour 08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 23 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Prenumerera