Kvinnor vill ha mer information om Premiepensionsvalet

Kvinnor vill ha mer information om Premiepensionsvalet 72 procent av kvinnorna vill ha mer information om premiepensionsvalet för att kunna göra ett övervägt val. Bland männen anser 60 procent att de behöver mer information. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. Frågan som ställdes var om det behövs mer information om pensionsvalet för att kunna göra ett övervägt val. - Kvinnor vill vara aktiva, engagerade och insatta i sitt premiepensionsval. Det kan vara en förklaring till att kvinnor, trots den mycket omfattande information som finns om premiepensionsvalet, vill ha mer information, säger Eva Adolphson, pensionsexpert på Länsförsäkringars livbolag. Länsförsäkringar frågade också om man tycker att man har tillräcklig kunskap om premiepensionsvalet. Totalt svarade 40 procent att de har dålig kunskap. Kvinnor svarar betydligt oftare än männen att deras kunskap är dålig, 44 procent mot 36 procent. - Eftersom kvinnor lever längre och i regel har lägre inkomster är det viktigt att de känner att de gör ett aktivt val baserat på bra information. Tillgång till bra information kan underlätta möjligheten att göra ett val som ger bra avkastning, säger Eva Adolphson. Fakta om undersökningen: SIFO har på uppdrag av Länsförsäkringar intervjuat 690 personer i åldern 20-60 år per telefon under perioden 21-24 augusti. För ytterligare information, kontakta: Eva Adolphson, pensionsexpert, 070-481 72 31 Länsförsäkringars livbolag Jacob Broberg, informationschef, 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till cirka 16 miljarder. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00570/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00570/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar