Länsförsäkringar AB effektiviserar IT-verksamheten

Länsförsäkringar AB effektiviserar IT-verksamheten Länsförsäkringar AB ska minska de årliga IT-kostnaderna med 150 miljoner kronor till och med år 2004. Utgångspunkten är 2002 års kostnadsbas på cirka 1,2 miljarder kronor. På längre sikt, till och med 2006, är målbilden en kostnadsminskning på 300 miljoner kronor. - Vi kommer att sammanföra IT-verksamheterna inom Länsförsäkringar AB och införa en gemensam IT-process med tydlig ansvarsfördelning. Vi uppnår därmed stordriftsfördelar, minskar dubbelarbete och tar ett stort steg mot att öka vår kvalitet och effektivitet inom IT, säger Tommy Persson, VD i Länsförsäkringar AB. Förändringen av IT-verksamheten består av fyra delar: - Ett IT-center skapas som en koncerngemensam enhet genom att sammanföra IT-verksamheterna inom Länsförsäkringar AB. - En ny IT-process, med tydligt ansvar, aktiviteter och kontrollpunkter införs. - Gränssnittet mellan beställarroll och leverantörsroll har tydligt definierats. - Funktionen IT-strategisk utveckling (CIO) skiljs från utförarverksamheten. Kostnadsminskningen sker bland annat genom systemavveckling, effektivare processer och sammanslagning av enheter. En minskning med cirka 65-70 årsarbeten behövs för att nå kostnadsmålet. En omfattande nyckeltalsjämförelse med över 30 andra internationella försäkringsbolag ligger till grund för förändringsarbetet. För ytterligare information, kontakta: Mikael Östlund Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar