Länsförsäkringar AB nytt moderbolag för Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag

Länsförsäkringar AB nytt moderbolag för Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag Länsförsäkringsgruppen har fattat beslut om att ändra den juridiska strukturen i de gemensamt ägda bolagen. Nytt moderbolag är ett nybildat bolag, Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar AB övertar rollen som moderbolag för Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag. Bolagen driver, på uppdrag av de 24 länsförsäkringsbolagen, verksamhet inom sak-, liv- och djurförsäkring, bank, fond- och kapitalförvaltning, Run-Off och utveckling. Hittillsvarande moderbolag, Länsförsäkringar Wasa Försäkrings AB som också svarat för Länsförsäkringsgruppens gemensamma sakförsäkringsverksamhet, renodlas i denna roll. Länsförsäkringar AB:s roll blir således att äga och leda den koncern som består av Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag. Bolaget kommer att innehålla alla koncerngemensamma funktioner men bedriver i övrigt ingen verksamhet. VD och koncernchef i Länsförsäkringar AB är Tommy Persson. Länsförsäkringar AB ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen och utgör den sammanhållande länken inom Länsförsäkringsgruppen och är dess finansiella centrum. Uppgiften är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Detta sker genom att dels svara för gruppens utveckling, dels driva de gemensamma verksamheterna inom sak-, liv- och djurförsäkring, bank, fond- och kapitalförvaltning samt Run-Off. - Omstruktureringen är en naturlig följd av den breddning av produktutbudet och satsning på det finansiella området som pågår inom vår grupp, säger chefjurist Lars Brolin. Den juridiska omstruktureringen tar 6-8 månader. Det nya moderbolaget, Länsförsäkringar AB, bildades med verkan från och med 31 december 2000 och hade pro forma per 31 december 2000 ett eget kapital som uppgick till 5 168 Mkr. Balansomslutningen i livförsäkringsbolaget uppgick till cirka 125 000 Mkr och för övriga verksamheter i koncernen cirka 37 000 Mkr. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 1 500. Det renodlade sakförsäkringsbolaget, Länsförsäkringar Sak AB, tecknar sedan tidigare sakförsäkringsaffär och har pro forma per 31 december 2000 nyckeltal enligt följande: Premieintäkt, Mkr 2 240 Konsolideringsgra 209 d, % Driftskostnadspro 22 cent, % Skadekostnadsproc 103 ent, % Eget kapital, Mkr 4 472 Placeringstillgån 12 gar, Mkr 773 Balansomslutning, 22 Mkr 612 Den juridiska organisationen av Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag efter omstruktureringen framgår av bilaga 1. För ytterligare information, kontakta: Lars Brolin, Chefjurist Länsförsäkringar AB 08-588 417 93 Christer Baldhagen, Informationsdirektör Länsförsäkringar AB 08-588 415 01 070-579 70 66 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 2000 till cirka 17 miljarder. Länsförsäkringar AB ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00300/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00300/bit0003.pdf Organisations shema

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.