Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport, januari - september 2003

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport, januari - september 2003 Sammanfattning: - Rörelseresultatet före kreditförluster mer än fördubblades och uppgick till 68,3 (33,3) Mkr och efter kreditförluster till 34,6 (14,3) Mkr. - Intäkterna ökade med 24 procent till 587,4 (472,2) Mkr. - Administrationskostnaderna ökade med 14 procent till 522,3 (457,8) Mkr. - Räntenettot ökade med 28 procent. - Räntabiliteten uppgick till 3,1 (1,9) procent. - Utlåningen till allmänheten ökade med 58 procent till 27,9 (17,7) miljarder kronor och inlåningen från allmänheten ökade med 25 procent till 17,4 (13,9) miljarder kronor. - Hypoteksutlåningen ökade med 132 procent eller 8,2 miljarder kronor och uppgick till 14,4 (6,2) miljarder kronor. - Antalet kunder ökade med 59 000 och uppgick till 440 000 (381 000). - Antalet helkunder, det vill säga kunder som har både vardagsekonomi, sparande och lån, har ökat med 50 procent sedan årsskiftet. - Länsförsäkringars bankkunder är, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2003 (SKI), bland de mest nöjda i Sverige - Kontorsnätet har successivt utökats. Idag finns 82 rådgivningskontor. - Under kvartalet har avtal tecknats med Finansiell ID-Teknik BID AB. I början av 2004 kommer kunderna kunna beställa elektroniskt BankID via internetbanken. Uppgifterna inom parentes avser januari-september 2002. - Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter att utvecklas positivt och antalet helkunder har ökat med 50 procent sedan årsskiftet. Det är glädjande att rörelseresultatet har mer än fördubblats under den senaste tolvmånadersperioden samt att volymtillväxten inom utlåningen är fortsatt stark. Enligt senaste mätningen av Svenskt Kvalitetsindex visade det sig att Länsförsäkringar har de mest prisvärda banktjänsterna och de mest lojala bankkunderna. Detta skapar goda förutsättningar inför framtiden, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank. Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info. För ytterligare information, kontakta: Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82 tomas.g.johansson@lansforsakringar.se 073-964 19 82 Catharina Strömsten, Chef Bankmarknad, Länsförsäkringar Bank 08-588 424 52 catharina.stromsten@lansforsakringar.se 073-964 24 52 Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01 christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar