Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – mars 2017

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt med ett starkt räntenetto och god underliggande kostnadskontroll. Under kvartalet har enheten Affärsservice Bank och det Ekonomiska Sekretariatet flyttats från moderbolaget till bankkoncernen. Därtill har tre förvaltare anställts inom Länsförsäkringar Fondförvaltning för att hantera förvaltningen av de fonder som sköts i egen regi. Antalet anställda har ökat med 116 personer. Affärsvolymerna ökar kontinuerligt inom samtliga områden och utlåningsportföljens tillväxt är fortsatt hög och håller hög kreditkvalitet. Den goda kundtillströmningen är ett kvitto på att kunderna uppskattar kombinationen av vår lokala närvaro och fokus på kundmötet tillsammans med våra marknadsledande digitala tjänster. Våra marknadsandelar fortsätter att öka inom både hushållsinlåning och bostadsutlåning. Vi befäster vår position som den ledande banken på det digitala området och vi har under januari för andra året i rad fått utmärkelsen Bästa Mobilsajt och App via Web Service Award.”, säger Rikard Josefson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet, koncernen

  • Under perioden har ett antal organisatoriska förändringar genomförts där verksamhet har flyttats från moderbolaget Länsförsäkringar AB till bankkoncernen. Sammantaget tillkommer 116 heltidsanställda.
  • Rörelseresultatet ökade 3 procent till 352,5 (340,9) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,1 (9,7) procent.
  • Räntenettot ökade 19 procent till 940,0 (790,7) Mkr.
  • Rörelseintäkterna ökade 7 procent till 753,8 (701,4) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna ökade 13 procent till 386,2 (340,4) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 15,1 (20,2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,03 (0,04) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 16 procent till 467,5 (404,5) Mdkr.
  • Inlåningen ökade 9 procent till 91,9 (84,5) Mdkr. Utlåningen ökade 13 procent till 232,2 (206,0) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2017 till 20,6 (21,2*) procent.
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11 procent. Antalet bankkort ökade 12 procent.

*) Avser 31 december 2016.
Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2016.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Josefson, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 410 75, 070-206 69 55

Anders Borgcrantz, vice verkställande direktör och CFO, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-147 22 93


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera