Länsförsäkringar Bank höjer målnivåerna för kapitaltäckningsgraden

Länsförsäkringar Bank höjer målnivåerna för kapitaltäckningsgraden Styrelsen i Länsförsäkringar Bank har beslutat att höja målnivån för den totala kapitaltäckningsgraden samt att införa en målnivå för primärkapitaltäckningsgraden. De nya målnivåerna har satts till 10,5 procent för den totala kapitaltäckningsgraden samt till 8,5 procent för primärkapitaltäckningsgraden, med en möjlig variation om +/- 0,5 procentenheter. Moderbolaget Länsförsäkringar AB har idag lämnat dels ett ovillkorat aktieägartillskott om 250 Mkr och dels ett primärkapitaltillskott om 290 Mkr samt ett daterat förlagslån om 580 Mkr. Det daterade förlagslånet löper på 10 år. Proforma per 2003-09-30 uppgick bankens primärkapitalrelation till 10,6 procent och den totala kapitaltäckningsgraden till 13,9 procent. - Denna åtgärd visar på ägarnas starka ambition att trygga bankens fortsatta finansiella ställning. Höjningen är ett resultat av bankens ökade aktivitet på bolånemarknaden och som emittent på kapitalmarknaden. Avsikten är att ytterligare förstärka bankens marknadsposition, säger Tomas Johansson, VD i Länsförsäkringar Bank. För ytterligare information, kontakta: Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82 tomas.g.johansson@lansforsakringar.se 073-964 19 82 Anders Borgcrantz, vice VD Länsförsäkringar Bank 08-588 412 51 anders.borgcrantz@lansforsakringar.se 073-964 12 51 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT01070/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar