Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari-juni 2004: Länsförsäkringar Bank ökar rörelseresultatet kraftigt

Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari-juni 2004: Länsförsäkringar Bank ökar rörelseresultatet kraftigt - Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter att utvecklas mycket starkt och i enlighet med strategin som fullsortimentbank för privatpersoner och lantbrukare. Resultat- och volymtillväxten utvecklas på ett mycket positivt sätt. De senaste två åren har bostadsutlåningen mer än fyrdubblats vilket också ökar bankens behov av externt kapital. Det är därför ytterst glädjande att banken nu har en A-rating från såväl Standard & Poor's som Moody's. Det ger goda förutsättningar att ytterligare förstärka vår position på den svenska bolånemarknaden, säger Tomas Johansson, vd för Länsförsäkringar Bank. Sammanfattning: · Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 73,7 (34,9) och efter kreditförluster till 56,4 (12,4) Mkr. · Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek har mer än fyrdubblats på två år och ökade under perioden med 69 procent och uppgick till 20,5 (12,2) miljarder kronor. · Utlåningen till allmänheten ökade med 40 procent till 35,4 (25,3) miljarder kronor och inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 18,1 (16,6) miljarder kronor. · Räntenettot ökade med 24 procent till 392,9 (315,7) Mkr. · Räntabiliteten uppgick till 5,7 (1,8) procent. · Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,98 (8,72) procent och primärkapitalrelationen till 8,40 (8,19). · Antalet bankkunder ökade med 28 procent och uppgick till 546 000 (427 000). · Standard & Poor's har höjt bankens ratingbetyg till A-/stable för långfristig upplåning från tidigare BBB+/stable. Moody's har gett banken kreditbetyget A3/stable för långfristig upplåning och Prime-2 för kortfristig upplåning. Uppgifterna inom parentes avser januari-juni 2003 Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information, kontakta: Tomas Johansson 08-588 419 82 VD Länsförsäkringar Bank 073-964 19 82 tomas.g.johansson@lansforsakringar.se Anders Borgcrantz 08-588 412 51 Vice VD, Finansdirektör, Länsförsäkringar Bank 073-964 12 51 anders.borgcrantz@lansforsakringar.se Christer Baldhagen 08-588 415 01 Informationsdirektör Länsförsäkringar AB 070-579 70 66 christer.baldhagen@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20320/wkr0011.pdf Länsförsäkringar Bank Delår 2004

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar