Länsförsäkringar behåller "A" -rating hos Standard & Poor's

Länsförsäkringar behåller "A"-rating hos Standard & Poor´s Standard & Poor´s ger "A" rating till Länsförsäkringsgruppens gemensamma sakförsäkringsbolag, Länsförsäkringar Wasa, under namnändring till Länsförsäkringar Sak AB. Bakgrunden till ratingen är en förändring av den juridiska strukturen som innebär att Länsförsäkringar Wasa Försäkrings AB, som hittills fungerat både som moderbolag för Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag och också svarat för Länsförsäkringsgruppens gemensamma sakförsäkringsverksamhet, renodlas till att bedriva sakförsäkringsverksamhet. Det nya sakförsäkringsbolagets namn blir Länsförsäkringar Sak AB. Moderbolaget för Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag byter namn till Länsförsäkringar AB. Standard & Poor´s menar att ratingen kan behållas eftersom den juridiska förändringen inte förändrar ägarförhållandena. Vidare konstateras att den finansiella flexibiliteten ökar med den nya juridiska organisationen i och med att det nya moderbolagets möjlighet att få tillträde till de finansiella marknaderna ökar. För ytterligare information, kontakta: Sten Dunér, Chefskontroller, 08-588 411 15 Länsförsäkringar Wasa Christer Baldhagen, informationsdirektör, 08-588 415 01 Länsförsäkringar 070-579 70 66 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 2000 till cirka 17 miljarder. Länsförsäkringar AB ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar