Länsförsäkringar certifierar egna fondrådgivare

Länsförsäkringar certifierar egna fondrådgivare Länsförsäkringars certifieringsutbildning för rådgivare har fått Fondbolagens Förenings godkännande. Det innebär att Länsförsäkringar kommer att kunna certifiera sina fondrådgivare i enlighet med Fondbolagens Förenings fastställda kompetenskrav. Utbildningen omfattar nära 700 medarbetare som ger råd om fonder inom bank och försäkring. Senast under 2003 kommer samtliga Länsförsäkringars rådgivare att ha ett formellt certifikat. - Den utbildning som vi utformat tar sin utgångspunkt i kundmötet och rådgivningssituationen. Vår utbildning skiljer sig därmed från den som Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram. Den fokuserar mer på värdepappershantering vilket ligger ganska långt från vår verksamhet. Det känns bra att vi nu kan sätta en kvalitetsstämpel på vår rådgivning vilket säkert inte minskar våra möjligheter att även i fortsättningen ha branschens mest nöjda kunder, säger Mats Govenius, Vice VD Länsförsäkringar Fonder. - Länsförsäkringar har presenterat en utbildningsplan för oss som uppfyller de krav som Fondbolagens Förening ställer. Jag tycker det är positivt med de kompetenshöjande åtgärder som bolaget vidtar och önskar dem lycka till i sin stora satsning, säger Pia Nilsson, VD Fondbolagens Förening. Fondbolagens Förening tog i april 2001 beslut om kompetenskrav för den som ger råd om fonder. De krav föreningen tar fasta på ligger inom ämnesområden som etik, juridik, och ekonomiska kunskaper som nationalekonomi, placeringsinstrument samt privatekonomi. Dessutom ingår en metodik för kundorienterad rådgivning. Det är inom ramen för detta som Länsförsäkringar nu fått utbildningsplanen godkänd. I utbildningsplanen beaktas även det lagförslag om förstärkt konsumentskydd som framkommer i utredningen till Lag om finansiell rådgivning till konsumenter. För ytterligare information kontakta: Mats Govenius, Vice VD Länsförsäkringar Fonder 08-588 409 16 mats.govenius@lansforsakringar.se 073-964 09 16 Pia Nilsson, VD Fondbolagens Förening 08-506 988 01 pia.nilsson@fondbolagen.se Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2001 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20020912BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20020912BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar