Länsförsäkringar Fondförvaltning blir dotterbolag till Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Fondförvaltning blir dotterbolag till Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank förvärvar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB av Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Bank är dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Köpeskillingen uppgår till 115 miljoner kronor. - Det finns en naturlig koppling mellan bank- och fondverksamhet, så den här affären är helt i linje med vår strategi. Genom förvärvet av fondförvaltningsbolaget kommer bankens resultat att kunna stärkas, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank Överlåtelsen Affären genomförs som en apportemission, vilket medför en ökning av det egna kapitalet i Länsförsäkringar Bank om 115 miljoner kronor. Förvärvet avses att ske per 1 januari 2004 och förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd. Nyckeltal Länsförsäkringar Bank 2003-09-30 Räntabilitet på eget kapital 3,1 Kapitaltäckningsgrad, % 8,55 Primärkapitalsrelation, % 8,06 Balansomslutning, Mkr 29 256 Resultat, Mkr 34,6 Rating, Standard & Poor's K 1/BBB+ Nyckeltal 2003-09-30 Länsförsäkringar Fondförvaltning Förvaltad volym, Mkr 31 679 Resultat, Mkr 11,9 Proforma Bankkoncernen inklusive Länsförsäkringar Fondförvaltning Resultaträkning 2003-01-01- -2003-09-30 Mkr Räntenetto 497,8 Provisionsnetto 130,1 Övriga intäkter 87,6 Summa intäkter 715,5 Personalkostnader 107,9 Övriga kostnader 293,7 Summa kostnader 401,6 Resultat före kreditförluster 72,5 Kreditförluster netto 33,6 Bankrörelsens resultat 38,9 Försäkringsrörelsens resultat 3,1 Summa rörelseresultat 42,0 Skatt -2,1 Resultat 39,9 Balansräkning 2003-09-30 Mkr TILLGÅNGAR Utlåning till allmänheten 27 899 Obligationer 649 Materiella och immateriella tillgångar 223 Tillgångar i försäkringsrörelsen 5 Övriga tillgångar 653 Summa tillgångar 29 429 SKULDER OCH EGET KAPITAL In- och upplåning från allmänheten 18 546 Emitterade värdepapper 6 756 Skulder i försäkringsrörelsen 6 Övriga skulder 2 106 Förlagslån 180 Eget kapital 1 835 Summa skulder och eget kapital 29 429 För ytterligare information, kontakta: Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82 tomas.g.johansson@lansforsakringar.se 073-964 19 82 Christer Baldhagen, Informationsdirektör Länsförsäkringar 08-588 415 01 christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar