Länsförsäkringar fortsätter att växa kraftigt inom både bank och försäkring

Länsförsäkringar fortsätter att växa kraftigt inom både bank och försäkring Länsförsäkringar fortsatte att växa kraftigt på den svenska bank- och försäkringsmarknaden under 2002. Utlåningen i bankverksamheten ökade med 59 procent och inlåningen med 19 procent. Marknadsandelen inom sakförsäkring ökade till 29,2 procent. Marknadsandelen inom livförsäkring ökade mätt både i premieinkomst och i nyförsäljning. Ökningen på livförsäkringsmarknaden beror i stor utsträckning på den framgångsrika satsningen på tjänstepensioner. Bank Antalet bankkunder i Länsförsäkringar uppgick till 393 000 den 31 december 2002. Det är en ökning med 47 000 kunder jämfört med 2001. Utlåningen totalt ökade med 59 procent till 19,9 (12,5) miljarder kronor och inlåningen med 19 procent till 14,7 (12,4) miljarder kronor. Marknadsandelen mätt i inlåning från hushållen var 2,6 procent i november 2002. Utlåningen inom Länsförsäkringar Hypotek har ökat med 5,5 miljarder kronor, 235 procent. Antalet nya bolånekunder var 20 000 och det totala antalet bolånekunder uppgick vid årets slut till 30 000. Den totala volymen var 7,8 miljarder kronor. - Länsförsäkringars bankverksamhet har idag ett komplett erbjudande till privatpersoner och lantbrukare. De omfattande satsningarna som vi genomfört sedan starten 1995 har givit resultat. Privata Affärer har utsett Länsförsäkringar till "Årets Bank 2002" och vi har Sveriges mest nöjda bankkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2002. Utmärkelserna är konkreta bevis för att Länsförsäkringars bankverksamhet utvecklats från nischbank till fullsortimentsbank, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank. Direktsparande i fonder Av den totala fondmarknaden hade Länsförsäkringar en marknadsandel på 3,8 (3,7) procent den 31 december 2002. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2001. Mätt i nettoförsäljning var Länsförsäkringars marknadsandel 5,8 (7,8) procent, vilket är en minskning med 2,0 procentenheter från 2001. - Under 2002 minskade svenskarnas fondförmögenhet med 167 miljarder kronor och värdet på fonderna i Sverige minskade med 30 procent i snitt. Mot bakgrund av det är jag glad att vi ändå kan befästa vår position på totalmarkanden och ta ytterligare marknadsandelar, säger Åke Gustafson, VD Länsförsäkringar Fonder. Sakförsäkring På sakförsäkringsmarknaden fortsätter Länsförsäkringar den uppåtgående trenden. Den totala marknadsandelen mätt i inbetald premie ökade med 0,5 procentenheter till 29,2 procent jämfört med 2001. Länsförsäkringars marknadsandelar ökade inom både privat- och företagsmarknad. Andelen av boendemarknaden mätt i antal försäkringar ökade med 0,3 procentenheter till 31,0 procent. Marknadsandelarna för båtförsäkring ökade med 1,7 procentenheter och uppgick till 25,5 procent. Inom trafikförsäkringsmarknaden ökade vi med 1,0 procentenheter och marknadsandelen uppgick till 35,7. På företagsmarknaden ökade vi från 34,1 procent till 34,3 procent. Livförsäkring Inom livförsäkring ökade Länsförsäkringars marknadsandel med 0,4 procentenheter från 8,7 till 9,1 procent mätt i premieinkomst. För nyförsäljningen, mätt i försäljningsvärde, ökade marknadsandelen med 2,8 procentenheter från 7,7 till 10,5 procent. På delmarknaden Tjänstepension ökade marknadsandelen från 7,6 till 11,0 procent. Mätt i försäljningsvärde var Länsförsäkringars tillväxt på tjänstepensionsmarknaden 32 procent. - Vi stärker vår position på den totala livförsäkringsmarknaden och ökar våra marknadsandelar för fjärde kvartalet i rad. Särskilt glädjande är det att vi tar marknadsandelar mätt i premieinkomst. Det är också glädjande att vår satsning på tjänstepensionsmarknaden ger resultat. Tyvärr fortsätter den negativa premietrenden inom privat pension men en vändning kan vara på gång med tanke på vår ökande andel av nyförsäljningen och vårt nya fokus på privatområdet, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv. Länsförsäkringars marknadsandelar den 31 december 2002 Marknad 31 december 31 december Förändring i 2002, i % 2001, i % procentenheter Sakförsäkring totalt 29,2 28,7 + 0,5 Trafikförsäkring 35,7 34,7 + 1,0 Villahemförsäkring 41,8 41,9 - 0,1 Hemförsäkring 24,8 24,5 + 0,3 Fritidshusförsäkring 43,0 42,6 + 0,4 Båtförsäkring 25,5 23,8 + 1,7 Företags- och 34,3 34,1 + 0,2 fastighetsförsäkring Livförsäkring totalt 9,1 8,7 + 0,4 premieinkomst Tjänstepension 7,9 7,7 + 0,2 Sparmarknad 7,0 6,4 + 0,6 Privatpension 15,7 17,4 - 1,7 Livförsäkring totalt 10,5 7,7 + 2,8 nyförsäljning Tjänstepension 11,0 7,6 + 3,4 Sparmarknad 9,6 7,3 + 2,3 Privatpension 9,6 8,4 + 1,2 Direktsparande 3,8 3,7 + 0,1 fonder totalt Nettoförsäljning 5,8 7,8 - 2,0 Bank inlåning 14,7 GSEK 12,4 GSEK + 19 % Bank utlåning 19,9 GSEK 12,5 GSEK + 59 % Länsförsäkringars bokslutskommuniké avseende resultatet 2002 presenteras fredagen den 21 februari. För ytterligare information kontakta: Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2001 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar