Länsförsäkringar har störst andel nöjda kunder

Länsförsäkringar har störst andel nöjda kunder Länsförsäkringar har störst andel nöjda kunder - både bland sakförsäkringskunder och bland pensions-/livförsäkringskunder. Det visar undersökningen Svenskt Kvalitetsindex* som bygger på 20 000 intervjuer under september och oktober år 2000. Resultatet innebär att Länsförsäkringar fortsätter att ha Sveriges mest nöjda privatkunder, både inom sak- och livförsäkring. - De 24 lokala, självständiga och kundägda länsförsäkringsbolagen ger konkurrensfördelar. Lokal förankring, personlig service och prisvärdhet ger nöjda kunder. Vi har bara en uppdragsgivare - kunderna - och vi behöver inte ta hänsyn till aktieägare eller börskurser, säger Christer Baldhagen, informationsdirektör i Länsförsäkringar. Kvalitetsindex privat sakmarknad och privat livmarknad 2000 (1999): Aktör Privat sakmarknad Privat livmarknad Länsförsäkringar 69 (70) 68 (61) Folksam 62 (67) 65 (61) If 62 (64) -- Trygg Hansa 58 (63) -- Skandia -- 63 (59) SEB Trygg Liv -- 63 (58) Undersökta delmoment privat sakmarknad: Aktör Företagsima Förväntning Kvalitet Prisvärdhet ge ar Länsförsäkr 68 75 70 79 ingar Folksam 58 70 67 65 If 65 74 70 61 Trygg Hansa 58 66 63 62 Undersökta delmoment privat livmarknad: Aktör Företagsima Förväntning Kvalitet Prisvärdhet ge ar Länsförsäkr 68 75 70 66 ingar Folksam 63 75 71 66 Skandia 68 73 70 62 SEB Trygg 65 73 69 62 Liv I Svenskt Kvalitetsindex är det tre områden som kunderna satt betyg på som vägs in; Erfarenhet av försäkringsbolaget, bedömning av bolaget i förhållande till förväntningarna och bedömning av bolaget i förhållande till ett tänkt idealt försäkringsbolag. * Svenskt Kvalitetsindex drivs inom ramen för ett konsortium bestående av Institutet för Kvalitetsutveckling, SCB, Handelshögskolan i Stockholm och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. För ytterligare information, kontakta: Christer Baldhagen, Informationsdirektör, 070-579 70 66 Länsförsäkringar Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till cirka 17 miljarder kr. Länsförsäkringar AB ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00440/bit0001.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar