Länsförsäkringar inför två olika återbäringsräntor

Länsförsäkringar inför två olika återbäringsräntor Länsförsäkringar inför två olika återbäringsräntor för kunder som sparar i pensions- och livförsäkring med traditionell förvaltning. Det innebär att kunder som gör inbetalningar den 7 april eller senare kommer att ha en återbäringsränta på 3 procent, före skatt och avgifter. Inbetalningar före den 7 april har en oförändrad återbäringsränta på 0,5 procent, före skatt och avgifter. Principen med två olika återbäringsräntor gäller både gamla och nya försäkringar. Den garanterade delen av försäkringarna påverkas inte. - Mot bakgrund av det rådande marknadsläget är en uppdelning av återbäringsräntan naturlig. Det är inte rimligt att de nya inbetalningarna som kunderna gör ska subventionera att för mycket återbäring tidigare har fördelats till gammalt sparande. Vi har en skyldighet att skapa rättvisa mellan olika generationer av sparare. Det åstadkommer vi genom denna uppdelning, säger Hans Benndorf, VD i Länsförsäkringar Liv. Bakgrunden till att Länsförsäkringar inför två olika återbäringsräntor är en lång period av negativ utveckling på de finansiella marknaderna, vilken lett till en konsolidering på under 100 procent i cirka 18 månader. Efter nära tre års börsnedgång har kunderna fått en högre återbäringsränta än vad den verkliga värdeökningen varit på placeringarna. För att balansera detta har Länsförsäkringar sänkt återbäringsräntan vid ett par tillfällen. Länsförsäkringar har fortfarande en god solvens på nära 120 procent. För ytterligare information kontakta: Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14 hans.bennndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar