Länsförsäkringar Livs styrelse tillsätter oberoende granskning

Länsförsäkringar Livs styrelse tillsätter oberoende granskning Länsförsäkringar Livs styrelse har beslutat att tillsätta en oberoende granskningsgrupp ledd av Bertil Edlund, f d auktoriserad revisor. Till arbetet kommer även att knytas juridisk expertis. Syftet är att granska interna transaktioner mellan Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak sedan 1998 då Länsförsäkringar och Wasa gick samman. De svenska livförsäkringsbolagen har fått en omfattande uppmärksamhet i media. Länsförsäkringar överlät i mars 2002 den operativa kapitalförvaltningen till ABN AMRO för att få tillgång till global förvaltningskompetens. Syftet var att säkerställa en hög och trygg avkastning för våra kunder till en låg kostnad. För denna affär har Länsförsäkringar från vissa håll fått kritik, dock ej från kunderna. - Vi tar kritiken som har riktats mot Länsförsäkringar Liv på allvar. För Länsförsäkringar som kundägt bolag får det aldrig råda något som helst tvivel om att verksamheten alltid drivs med kundernas bästa för ögonen. Därför har varje intern och extern transaktion skett efter beslut och förankring hos våra kundrepresentanter. Varje affär har också granskats av oberoende expertis. När nu våra transaktioner och motiv för dessa är uppe till diskussion är det självklart att vi tillsätter en oberoende granskning. Den delvis nya styrelsen i Länsförsäkringar Liv, den sedan något år nya ledningen och den försäkringstagarförening som inrättats, vill från oberoende håll få fastställt att transaktionerna varit korrekt genomförda så att de går att lägga bakom sig, säger styrelsens ordförande Tommy Persson. Eftersom både liv- och sakförsäkringsverksamheten drivs enligt ömsesidiga principer finns två ägarkollektiv, vilket ställer stora krav på att interna affärer är korrekt genomförda och att inget kollektiv gynnas på det andras bekostnad. I en stor finansiell verksamhet är det självklart att interna transaktioner sker i syfte att uppnå synergifördelar för kunderna. Granskningen kommer att ske med största möjliga integritet. Bertil Edlund kommer att avge sitt yttrande senast den 1 oktober 2003. Yttrandet kommer att offentliggöras. Bertil Edlund är f d ordförande och VD i Öhrlings Revisionsbyrå, v ordf. i redovisningsrådet och f d president i världsorganisationen för revisorer. För ytterligare information, kontakta: Tommy Persson, styrelseordförande Länsförsäkringar Liv08-588 400 00 Bertil Edlund 070-710 09 12 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar