Länsförsäkringar ökar andelen räntebärande värdepapper i placeringarna

Report this content

Länsförsäkringar ökar andelen räntebärande värdepapper i placeringarna Länsförsäkringar har ökat andelen räntebärande värdepapper till 68 procent från normallägets 43 procent, i de placeringar bolaget gör för kunder som sparar i livförsäkring med traditionell förvaltning. Andelen aktier har därmed reducerats till 20 procent. - Branschen är i en bekymmersam situation. Samtliga bolag är nere på historiskt låga nivåer både vad gäller konsolidering och solvens. För att minska risken för ytterligare försämring ökar vi andelen räntebärande värdepapper. Genom detta stärker vi också vår skuldtäckningsgrad och vår förmåga att infria de garanterade åtaganden vi har till våra kunder, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv - Det är framförallt andelen svenska aktier vi minskat och istället fördelat tillgångar till ett nytt tillgångsslag, svenska korta räntebärande värdepapper. Genom att koncentrera aktieinnehavet till stora och etablerade aktiemarknader som Europa och USA minskar vi även risken i kvarvarande aktieportfölj, säger Gustav Karner, Allokeringschef Länsförsäkringar. Länsförsäkringars normalportfölj per 2002-10-01 Aktier 20% Räntebärande 68% Sverige 6% Korta svenska räntebärande Europa 5% värdepapper 13% USA 6% Svenska obligationer 28% Japan 2% USA 11% Asien 1% Europa 13% Storbritannien 3% Alternativa Investeringar 7% Fastigheter 5% För ytterligare information kontakta: Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14 Gustav Karner, Chef Allokering Länsförsäkringar 08-588 419 79 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00350/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar