Länsförsäkringar ökar marknadsandelen från en redan hög nivå

Länsförsäkringar ökar marknadsandelen från en redan hög nivå Länsförsäkringar ökar sina marknadsandelar på sakförsäkringsområdet. Trafikförsäkringar ökar med 1,9 procentenheter till 35,3 procent, separat båt med 1,3 procentenheter till 23,5 procent och Villahem med 1,2 procentenheter till 41,5 procent. För hela sakförsäkringsområdet ökar Länsförsäkringars marknadsandel med 0,9 procentenheter, mätt som inbetalad premie, till 27,8 procent. Det visar Försäkringsförbundets siffror för tredje kvartalet 2001. Under perioden har antalet tecknade försäkringar ökat med 195 538 stycken. - Att vi ökar våra premieintäkter inom dessa segment där vi redan är marknadsledande visar hur nöjda kunderna är med vårt erbjudande, säger Ann Sommer, chef för division Sak. Premieslag Marknadsandel 010930 Ökning av inbetalda premier Separat hemförsäkring: 24,2 % 0,6 procentenheter Villahemförsäkring: 41,5 % 1,2 procentenheter Fritidshusförsäkring: 42,3 % 0,8 procentenheter Separat båtförsäkring: 23,5 % 1,3 procentenheter Trafikförsäkring: 35,3 % 1,9 procentenheter Inbetalda premier totalt: 27,8 % 1,0 procentenheter För ytterligare information, kontakta Ann Sommer 08-588 417 01 Chef division Sak 073-964 17 01 ann.sommer@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent. I Länsförsäkringar ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00600/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00600/bit0001.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar