Länsförsäkringar sänker återbäringsräntan

Report this content

Länsförsäkringar sänker återbäringsräntan Länsförsäkringar sänker från och med den 1 september återbäringsräntan från 3,0 procent till 0,5 procent före skatt och avgifter. Orsaken är att bolagets kollektiva konsolidering den sista juli var 88 procent. Solvensgraden var vid samma tidpunkt 126 procent vilket innebär att bolagets förmåga att infria kundernas garanterade åtaganden är god. - Att ha en kollektiv konsolidering under 100 är inget problem i sig, eftersom alla pengar inte ska och inte får betalas ut på en gång. Men långsiktigt kan inte återbäringsräntan överstiga intjäningsförmågan. Genom att sänka återbäringsräntan till 0,5 procent stärker vi vår kollektiva konsolidering och samtidigt stärks vår balansräkning. Det möjliggör en högre avkastning när det vänder på aktiemarknaderna, säger Hans Benndorf, VD i Länsförsäkringar Liv. Kollektiv konsolidering är ett mått på marknadsvärdet av de tillgångar livförsäkringsbolaget har i jämförelse med de totala åtaganden som finns till kunderna. I praktiken används konsolideringsnivån som underlag för att bestämma nivån på återbäringsräntan. Solvensgraden är ett mått på marknadsvärdet av de tillgångar ett livförsäkringsbolag har i jämförelse med de garanterade åtaganden som finns till kunderna. En solvensgrad på 100 procent innebär att tillgångarna precis täcker alla kunders garanterade åtaganden. Den lägsta tillåtna solvensgraden är 105 procent. Länsförsäkringars solvensgrad var den sista juli 126 procent. - Mer än två års nedgång på aktiemarknaderna påverkar givetvis ett livförsäkringsbolag men det är viktigt att sätta pensionssparande i rätt perspektiv. Pensionssparande är långsiktigt och under perioden 1987-2001 hade Länsförsäkringars livförsäkringskunder en genomsnittlig återbäringsränta på 11,2 procent, säger Hans Benndorf. För ytterligare information kontakta: Hans Benndorf 08-588 408 14 VD Länsförsäkringar Liv 073-964 08 14 hans.benndorf@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00590/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar