Länsförsäkringar satsar på att bli ny pensionspartner för stora företag

Länsförsäkringar satsar på att bli ny pensionspartner för stora företag Länsförsäkringar startar en ny verksamhet med inriktning mot stora företag. Tanken är att göra en större satsning på marknaden för tjänstepensioner, vilka i allt högre utsträckning tecknas på arbetsplatsen. Den svenska sparandemarknaden växer snabbt. Tjänstepensionsmarknaden är det område som ökar allra mest. Tillväxttakten är 65 procent och försäljningsvärdet är nära 100 miljarder kronor. Viktiga orsaker till tillväxten är en avreglering av marknaden samt ökade möjligheter för anställda att exempelvis växla lön mot pension. Det finns ca 800 000 företag i Sverige och 6 000 av dessa har 50 anställda eller fler. I de stora företagen arbetar 2,6 miljoner personer. Detta leder till att 0,7 procent av samtliga företag i Sverige har mer än 50 anställda, men de sysselsätter drygt 65 procent av samtliga anställda. - Länsförsäkringars satsning på stora företag bygger på att arbetsplatsen i allt större utsträckning är den nya marknadsplatsen där människor fattar beslut om hela sitt sparande. Det är på den marknaden vi ska bygga nya relationer, säger Peter Säll, vice VD, division Liv. Inför satsningen söker Länsförsäkringar i en rekryteringskampanj drygt tjugotalet nya medarbetare som kommer att vara placerade antingen vid ett av de 24 länsförsäkringsbolagen eller vid den gemensamma specialistfunktionen Pensionsservice. - Det vi söker är först och främst det vi kallar Pensionsansvariga som ska bearbeta de stora företagen inom Länsförsäkringsbolagens geografiska verksamhetsområden. Vi söker också ett antal nyckelmedarbetare och chefer till den gemensamma specialistfunktionen Pensionsservice, säger Peter Säll. För ytterligare information kontakta: Peter Säll 08-588 409 15 Vice VD division Liv 070-228 87 68 peter.sall@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank cirka 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00430/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00430/bit0003.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar