Länsförsäkringar slutar att teckna nya individuella sjukförsäkringar

Report this content

Länsförsäkringar slutar att teckna nya individuella sjukförsäkringar Från årsskiftet upphör möjligheten att teckna en ny individuell sjukförsäkring i Länsförsäkringar. Samtidigt förändras premierna i två sjukförsäkringsprodukter. Totalt påverkas 30 000 kunder som har en individuell sjukförsäkring, samt nära 75 000 kunder som har en sjukförsäkring i tjänstepensionsprodukten Friplan. - Sjukskrivningarna ökar dramatiskt i Sverige och statens kostnader ökar med över 30 miljoner kronor per dag. Situationen leder även till kraftigt ökade kostnader för våra sjukförsäkringar, och premierna täcker idag inte våra utgifter. Därför höjer vi premierna för gällande sjukförsäkringar och hamnar därmed i nivå med våra konkurrenter, säger Hans Benndorf VD Länsförsäkringar Liv. Förändringen innebär att de flesta kunder får höjda premier. I vissa fall kan det även leda till en lägre premie. Det beror på att premien bland annat påverkas av den försäkrades ålder och kön, samt vald karenstid och försäkringsbelopp. - Vid årsskiftet stänger vi också den individuella sjukförsäkringen för nya kunder. Det är ett resultat av en kraftigt minskad efterfrågan och vår ambition att minska antalet produkter i vårt sortiment. Allt fler löser dessutom sina behov av sjukförsäkring genom sin anställning, säger Hans Benndorf. Samtliga kunder som påverkas av förändringarna får ett brev med information en månad före förfallodagen. De första breven kommer att nå kunderna under vecka 49. Not: Sjukförsäkringen utgör ett skydd för inkomstbortfall vid sjukdom. Den som är sjuk under en längre tid får normalt 80 procent av sin lön från sjukförsäkringen i det allmänna systemet. Den som har en sjukförsäkring kan efter en viss tids sjukdom få ersättning från försäkringsbolaget så att inkomstbortfallet endast blir 10 procent, det vill säga 80 procent från den allmänna sjukförsäkringen och 10 procent från försäkringen. För ytterligare information kontakta: Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14 hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2001 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00150/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar