Länsförsäkringar startar två nya fonder

Länsförsäkringar startar två nya fonder Länsförsäkringar startar idag två nya branschfonder, Internetfonden och Branschfokusfonden. Samtidigt skapas en "global fondfamilj". Den kommer förutom de två nya fonderna att bestå av de redan befintliga fonderna Globalfonden, Tillväxtmarknadsfonden och Miljöteknikfonden. Branschfokusfonden är en bred aktiefond som kommer att placera i globala aktier. Fonden ska fördela sina innehav i ett antal branscher som bedöms ha hög och stabil långsiktig tillväxt som media, kommunikationstjänster, läkemedel, samt hård- och mjukvaruteknologi. Avvikelser från sammansättningen kan förekomma för att skapa mervärde på den kortsiktiga utvecklingen. Tillväxtbedömningen liksom sammansättningen kommer att förändras över tiden. Fonden kommer att ha relativt hög risk. Internetfonden kommer att placera globalt i Internetrelaterade företag. Fördelningen sker bl a inom områdena hård- och mjukvara, portaler och e- handel. Risknivån är mycket hög eftersom fonden placerar i globala Internetrelaterade företag. Fonden är ett intressant alternativ för den långsiktige placeraren. Båda fonderna innehåller en mycket stor andel amerikanska aktier. De kommer därför att förvaltas av Philip Wendt, som är placerad i New York. - Vi vill erbjuda våra kunder ett långsiktigt och attraktivt fondutbud. En global fondfamilj är en del i det. Fonderna sprider tillgångarna över hela världen i flertalet olika branscher och ger därmed en bra global spridning, säger Anders Evander, aktiechef på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. För ytterligare information, kontakta: Anders Evander, Aktiechef Länsförsäkringar 08-588 42 963 Kapitalförvaltning 073-964 29 63 Örian Söderberg, VD Länsförsäkringars 073-964 08 90 fondbolag Jacob Broberg, informationschef, 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om drygt 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till cirka 16 miljarder. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar