Länsförsäkringar storväxare på tjänstepensionsmarknaden

Länsförsäkringar växer kraftigt på tjänstepensionsmarknaden, både mätt som premieinkomst och nyförsäljning. Det visar Försäkringsförbundets kvartalsstatistik för tredje kvartalet 2004. Marknadsandelen på den totala livförsäkringsmarknaden är i princip oförändrad mätt som premieinkomst, mätt som nyförsäljning ökade marknadsandelen och Länsförsäkringar är nu tredje största bolag på livförsäkringsmarknaden. Länsförsäkringars marknadsandel inom sakförsäkring ökade med 1,5 procentenheter till 32,2 procent – den största andelen någonsin. Marknadsandelen inom bankinlåning ökade under perioden september 2003 till september 2004 från 2,8 till 2,9 procent och marknadsandelen avseende bostadslån (bottenlån) ökade från 1,8 till 2,4 procent. På fondmarknaden är marknadsandelen 4,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period förra året. Länsförsäkringars marknadsandelar tredje kvartalet 2004: Livförsäkring Marknadsandelen mätt som premieinkomst är i princip oförändrad jämfört med för tolv månader sedan och uppgår till 8,8 procent. Marknadsandelen mätt som nyförsäljning ökade från 11,0 till 11,5 procent. Länsförsäkringar fortsätter att växa på den viktiga tjänstepensionsmarknaden. Mätt i nyförsäljning ökade andelen från 11,4 till 13,1 procent och mätt som premieinkomst ökade marknadsandelen från 8,2 till 8,8 procent. – Vår strategiska inriktning mot pensioner syns tydligt. Det är glädjande att vi ökar ordentligt inom både tjänstepension och privat pension och att vi nu är tredje största bolag på livförsäkringsmarknaden mätt som nyförsäljning, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv. Sakförsäkring Länsförsäkringar fortsätter att stärka ställningen på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen är nu 32,2 procent, en ökning med 1,5 procentenheter. Marknadsandelen inom hem- och villaförsäkring mätt i inbetald premie var 33,9 procent vilket är en ökning med 2,4 procentenheter. Inom trafikförsäkring minskade marknadsandelen något samtidigt som den ökade inom motorfordonsförsäkring, från 28,1 till 30,0 procent. Marknadsandelen på företagsmarknaden ökade med 3,6 procentenheter till 39,1 procent. Bank Marknadsandelen mätt som inlåning från hushållen var 2,9 procent den sista september 2004, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Marknadsandelen mätt som utlåning till hushållen ökade från 2,3 procent till 2,5 procent. Länsförsäkringars andel av marknaden för bostadslån (bottenlån) var 2,4 procent den sista september, en ökning med 0,6 procentenheter. Fonder Den sista september 2004 hade Länsförsäkringars kunder sammanlagt 38,3 miljarder kronor placerade i bolagets fonder. Det motsvarar en marknadsandel på 4 procent. Det är en ökning från samma period föregående år med 0,1 procentenheter. Länsförsäkringars andel av nettoflödet, mätt som rullande tolvmånaderstal, var i september 6,2 procent. För ytterligare information kontakta: Dag Rosander 08-588 414 99 Presschef Länsförsäkringar AB 073-96 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera