Länsförsäkringars U-hjälpsfond delar ut 2 miljoner kronor

Länsförsäkringars U-hjälpsfond delar ut 2 miljoner kronor Länsförsäkringars U-hjälpsfond delar i år ut 2,2 miljoner kronor till de åtta medverkande biståndsorganisationerna: Svenska Unicef, Caritas Sverige, Stiftelsen Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Individuell Människohjälp, Sveriges Lions, Läkarmissionen och Rotarys Läkarbank. - U-hjälpsfonden är ett mycket bra alternativ för den som både vill spara långsiktigt och samtidigt stödja olika biståndsprojekt. Intresset för etiskt och ideellt sparande ökar, vilket i U-hjälpfondens fall leder till att de medverkande biståndsorganisationerna på sikt kan få mer stöd, säger Mats Govenius, vVD i Länsförsäkringars fondbolag. U-hjälpsfonden är en ideell blandfond med etiska förtecken som årligen delar ut 2 procent av fondförmögenheten till de medverkande biståndsorganisationerna. Fondens aktier granskas kontinuerligt så att de uppfyller de fastställda etiska kriterierna av det fristående företaget Caring Company. Andelsägarna i U-hjälpsfonden har i och med årets utdelning på 2,2 miljoner kronor bidragit med närmare 7 miljoner kronor till medlemsorganisationerna sedan starten år 1996. Ordförande i U- hjälpsfondens fondråd är Anders Wijkman. U-hjälpsfondens placeringsinriktning ger en mycket god riskspridning. Placeringarna görs med en fjärdedel i amerikanska, europeiska och svenska aktier samt i svenska obligationer. Aktieplaceringarna görs med fokus på stora bolag inom branscher med relativt hög och stabil vinsttillväxt. Endast ett fåtal medelstora bolag finns i fonden och små bolag undviks helt. Sedan starten 1996 har U-hjälpsfonden haft en årlig avkastning på i snitt 18,7 procent. Under år 2000 hade fonden en negativ avkastning på - 0,3 procent, vilket i det närmaste motsvarade fondens jämförelseindex. För ytterligare information, kontakta: Mats Govenius, vVD Länsförsäkringars 08-588 409 16, fondbolag 073-96 40916 08-588 410 94, Jacob Broberg, informationschef, 070-553 12 82 Länsförsäkringsgruppen Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 2000 till cirka 17 miljarder. Länsförsäkringar AB ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar