Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari-juni 2004: Var tredje svensk väljer Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppens delårsrapport januari-juni 2004: Var tredje svensk väljer Länsförsäkringar - Första halvåret visar fortsatt kraftiga resultatförbättringar och ökade marknadsandelar. Det går bra för Länsförsäkringar. Bankverksamheten fortsätter enligt plan och visar förbättrade resultat, ökade volymer och stigande marknadsandelar. Arbetet med att kombinera lönsamhet med ökad kundnytta fortsätter att prägla vår verksamhet, säger Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB. Sammanfattning: · Kraftiga resultatförbättringar inom samtliga tre kärnområden - sakförsäkring, livförsäkring och bank. · Premieintäkterna inom sakförsäkring ökade med 17 procent och uppgick till 7 935 (6 791) Mkr. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 1 832 (324) Mkr. Det tekniska resultatet uppgick till 996 (105) Mkr. Marknadsandelen inom sakförsäkring ökade till rekordhöga 32,0 (30,4) procent. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 93 (106) procent. · Premieinkomsten inom livförsäkring ökade med 11 procent och uppgick till 4 492 (4 058) Mkr. Kapitalavkastningen uppgick till 4 167 (3 111) Mkr och resultatet för första halvåret uppgick till 1 566 (894) Mkr. Totalavkastningen uppgick till 3,6 (2,8) procent. · Rörelseresultatet inom bank har förbättrats och uppgick till 56,4 (12,4) Mkr efter kreditförluster. Utlåningen till allmänheten ökade med 40 procent till 35,4 (25,3) miljarder kronor. Bostadsutlåningen ökade med 69 procent till 20,5 (12,2) miljarder kronor. Uppgifterna inom parentes avser första halvåret 2003 Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information, kontakta: Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB 08-588 400 00 tommy.persson@lansforsakringar.se Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01 christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20500/wkr0001.pdf Länsförsäkringsgruppens delårsrapport 2004

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar