Män tar större finansiella risker än kvinnor

Report this content

Män tar större finansiella risker än kvinnor Män väljer i högre grad än kvinnor att spara i aktier. Kvinnor väljer istället mindre riskfyllda sparformer som fonder och försäkringar. Kvinnor är också betydligt mer skeptiska till aktier som långsiktig sparform. Detta visar Länsförsäkringars undersökning om svenskarnas nuvarande sparande och deras sparplaner för framtiden, LänsSpar hösten 2002. Det finns stora skillnader i hur män och kvinnor sparar idag och vilka attityder de har till framtida sparande och olika sparformer. Män är generellt mer positivt inställda till aktier och har inte påverkats lika mycket som kvinnor av de senaste årens börsras. 43 procent av männen säger att de påverkats negativt, medan siffran för kvinnor är 54 procent. - Att fler män än kvinnor fortfarande har förtroende för aktier kan bero på att fler män sparar i aktier. Det kan göra att de tenderar att tro mer på aktier som sparform. Antingen för att de helt enkelt vill se en positiv utveckling, eller för att de tycker sig, utifrån sin kunskap, kunna säga att de har förtroende för aktier, säger Eva Adolphson, pensionsanalytiker på Länsförsäkringar. LänsSpar hösten 2002 visar att fyra av tio män sparar i aktier. Bland kvinnor är det endast tre av tio som aktiesparar. Skillnaderna kan dessutom komma att öka då det är dubbelt så många män som kvinnor som avser öka sitt sparande i aktier - tolv mot sex procent. På fem års sikt lockar banksparande fler kvinnor än män. 22 procent av kvinnorna tror att bankkonto kommer att vara bästa sparform på fem års sikt, jämfört med bara 14 procent av männen. När det gäller aktier är situationen den motsatta. 31 procent av männen tror att aktiesparande kommer att vara den bästa sparformen på fem års sikt, mer än dubbelt så stor andel som bland kvinnorna. Skillnaderna mellan könen är dessutom tydliga i samtliga inkomstgrupper. - Män är generellt mer benägna än kvinnor att spara i sparformer med högre risknivå. Detta är sparformer som traditionellt sett och över en längre tid gett bättre avkastning än mindre riskfyllda sparformer som bankkonto och försäkringar. Men sett till börsutvecklingen de senaste åren är detta inte längre givet, säger Eva Adolphson. Dessa resultat kommer från LänsSpar hösten 2002. Undersökningen presenteras i sin helhet av Länsförsäkringar tisdagen den 3 december 2002. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information kontakta: Eva Adolphson 073-964 08 31 Pensionsanalytiker Länsförsäkringar Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se LänsSpar är en undersökning om svenskarnas sparande idag och deras sparplaner för framtiden. Undersökningen tar dels upp svenskarnas attityder till sitt framtida sparande, dels omfattar den både riket i stort och varje enskilt län. Undersökningen ger en bild av utvecklingen i hela landet, i samtliga län samt visar skillnader mellan länen. LänsSpar görs av Länsförsäkringar två gånger per år. Undersökningen har genomförts sedan år 2000 och höstens undersökning är den sjätte i ordningen. Totalt har 7 927 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Temo under perioden 11 september till 20 oktober, 2002. Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent och inom bank 2,5 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 170 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2001 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00100/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar