Ökad risk för räntebubbla

Ökad risk för räntebubbla Räntemarknaden är övervärderad. De senaste dagarnas ränterekyl uppåt kommer att fortsätta och de långa räntorna kan komma att stiga snabbt. Samtidigt finns det potential i aktiemarknaden, även om kortsiktiga besvikelser inte kan uteslutas efter de senaste månadernas kraftiga börsuppgång. På ett års sikt kommer aktier att ge bättre avkastning än obligationer. - Den uppåtgående långräntetrenden fortsätter. Jag räknar med att vi får se rejält högre räntor i framför allt USA på sex till tolv månaders sikt. De extremt låga nivåerna idag beror dels på ett mycket lågt risktagande, dels på överdrivna förväntningar om att USA likt Japan skulle drabbas av deflation, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom. Många orosmoln i USA skingrades i samband med Irakkrigets slut. Osäkerheten på de finansiella marknaderna har minskat och ett visst mått på ökad riskvilja i systemet börjar åter märkas. Börserna har återhämtat sig rejält. De kostnadsnedskärningar som företagen har gjort för att rätta till balansräkningarna har börjat ge avkastning i form av stigande vinster. Den inhemska ekonomin i USA, med hushållen i spetsen, har dessutom fortsatt att bidra till den amerikanska tillväxten genom en fortsatt god konsumtionsvilja. - Situationen i Kontinentaleuropa, med problemtyngda Tyskland i spetsen, är betydligt mer allvarlig än i USA. Konjunkturen i Europa är beroende av utvecklingen i USA. Centralbankerna i Europa, ECB och Riksbanken kan sänka korträntorna ytterligare under sommaren, men även här väntas långräntorna stiga från dagens mycket låga nivåer, säger Marie Giertz. För ytterligare information kontakta: Marie Giertz 08-588 419 68 Chefekonom 073-964 19 68 Länsförsäkringar marie.giertz@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 418 50 Informationschef Länsförsäkringar mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar