Olönsamt att arbeta efter 65 års ålder

Nästa år beräknas över 90 000 personer nå pensionsåldern 65 år. För dem och övriga dryga miljonen fyrtiotalister finns få ekonomiska incitament att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Dessutom kan arbetslösa som fyllt 55 år få lägre a-kassa än yngre arbetssökande – i vissa fall riskerar de till och med att få klara sig utan.

Länsförsäkringars välfärdsanalytiker Eva Adolphson pekar i det senaste numret av Trygghetsutsikter* på brister som finns i pensions- och arbetslöshetssystemen som missgynnar äldre arbetskraft. Samtidigt som vi står inför en demografisk utmaning där allt färre ska försörja allt fler finns det få faktiska incitament för äldre att arbeta längre än till 65 år. Ett skäl till att det nya allmänna pensionssystemet infördes var just för att stimulera människor att arbeta högre upp i åldrarna. Men i praktiken kommer många av de fyrtiotalister som går i pension under de närmaste åren inte få mer i allmän pension även om de stannar kvar i arbete några år efter 65 år. – I verkligheten finns det inte några incitament för vissa grupper födda på fyrtiotalet att arbeta efter 65 års ålder. Sådana incitament kommer först att finnas när det är femtiotalisternas tur att gå i pension, säger Eva Adolphson, välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar. Det finns dessutom särskilda problem som drabbar äldre arbetslösa. Pensionen kan nämligen räkna ner arbetslöshetsersättningen även om någon pension ännu inte betalats ut. Om pensionsavtalet är formulerat så att pensionen kan tas ut från 55 års ålder, kan den som är arbetslös och är 55 år eller äldre få lägre arbetslöshetsersättning än till exempel yngre kollegor. Detta även om någon pension alltså inte tas ut. Idag finns mer än 75 000 arbetslösa över 55 år med arbetslöshetsersättning. – Att minska arbetslöshetskassan för att en person har möjlighet att ta ut en pension från 55 års ålder är djupt orättvist och tyder på att man inte ser människor över 55 år som seriöst arbetssökande. Här krävs en lagändring, menar Eva Adolphson. Exempel: En arbetslös 55-åring kvinna har högsta dagpenning i a-kassa, 730 kr per dag. Hon har rätt att ta ut tjänstepension på 4500 kr per månad. Detta leder till att 204 kr per dag dras bort från dagpenningen. Kvar blir en a-kasseersättning på 526 kr per dag. Efter 100 dagar sjunker dessutom den högsta dagpenningen till 680 kr per dag. Eftersom 204 kr ska dras bort får kvinnan 476 kr utbetalt per dag. Senaste numret av Trygghetsutsikter finns att ladda ned på: www.lansforsakringar.se/info * Trygghetsutsikter är Länsförsäkringars nyhetsbrev om social- och avtalsförsäkringar. Eva Adolphson ger där råd och kommentarer om våra välfärdssystem. För ytterligare information, vänligen kontakta: Eva Adolphson, välfärdsanalytiker Länsförsäkringar 08-588 408 31 eva.adolphson@lansforsakringar.se 073-964 08 31 Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar 08-588 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera