Positiv avkastning i de flesta av Länsförsäkringars fonder

Positiv avkastning i de flesta av Länsförsäkringars fonder Stigande aktiemarknader och fallande räntor bidrog till att över 80 procent av Länsförsäkringars fonder hade positiv avkastning under det första halvåret 2003. Den genomsnittliga avkastningen i de fem mest populära av Länsförsäkringars fonder var 4,5 procent under perioden. Bland dem hade Sverigefonden en avkastning på nära 11 procent. Bäst avkastning av samtliga fonder hade Internetfonden med 33 procent. - Marknadsläget börjar ljusna och många av våra fonder har positiv avkastning. Detta trots en trög start på året och trots att marknaderna har varit mycket turbulenta. Vi ser nu försiktigt optimistiskt på aktiemarknaden och tror att de långa räntorna på sikt är på väg upp, säger Åke Gustafson, VD Länsförsäkringar Fonder. Länsförsäkringars räntefonder hade en fortsatt positiv utveckling under perioden. Detta tack vare att både korta och långa räntor föll. Euroobligationsfonden var den räntefond som steg mest under första halvåret, 4,6 procent. Obligationsfonden steg 3,6 procent, medan Likviditetsfonden och Penningmarknadsfonden steg två procent. Bäst utveckling jämfört med index hade Mega Europa, Asienfonden, Europafonden och Hjärnfonden. Att Mega Europa och Europafonden gick bättre än index förklaras främst av lyckade bolagsval. Allokeringen mellan länder bidrog positivt till Asienfondens utveckling jämfört med index. Störst negativ avvikelse från jämförelseindex hade Japanfonden, som gick 5,4 procent sämre än index. En anledning till det var att telekombolag, som tillhör de större innehaven i fonden, föll kraftigt under perioden. De fem mest populära av Länsförsäkringars fonder är: Trygghetsfonden, Sverigefonden, Europafonden, Totalfonden och Obligationsfonden. Hela fondrapporten finns att läsa på www.lansforsakringar.se under Finansiell info. För ytterligare information, kontakta: Åke Gustafson, VD Länsförsäkringar Fonder 08-588 409 49 ake.gustafson@lansforsakringar.se 073-964 09 49 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 418 50 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar