Positiv utveckling i många av Länsförsäkringars fonder

Positiv utveckling i många av Länsförsäkringars fonder Fram till och med september hade 30 av 36 fonder en positiv avkastning. Bäst utveckling hade Internetfonden som steg med 37 procent. Även Småbolagsfonden och Sverigefonden utvecklades bra. Av de 26 fonder som har jämförelseindex överträffade 4 av dem sitt index. Bäst utveckling jämfört med index hade Småbolagsfonden och Asienfonden. - Det positiva resultatet i många av våra fonder är resultatet av ett förbättrat börsklimat. Världsindex har stigit med två procent och Stockholmsbörsen med 15 procent. Även om vi den senaste tiden fått känna på en viss turbulens på marknaden är min bedömning att vi går mot ljusare tider, säger Mats Govenius, vice VD i Länsförsäkringar Fonder. Länsförsäkringars räntefonder utvecklades positivt under perioden. Obligationsfonden var den räntefond som steg mest, 3,8 procent. Euroobligationsfonden steg 2,2 procent, medan Likviditetsfonden och Penningmarknadsfonden steg cirka 2,5 procent. Småbolagsfonden och Asienfonden var de två fonder som utvecklades bäst jämfört med index. Störst negativ avvikelse från jämförelseindex hade Japanfonden, som gick 8,1 procentenheter sämre än index. - Ser man till fondernas utveckling jämfört med index motsvarar den varken våra eller kundernas förväntningar. ABN Amro tillämpar en investeringsprocess där de fokuserar på stora bolag med hög kvalitet och med god tillväxtpotential. Denna typ av bolag har inte gynnats av den senaste tidens börsutveckling. Med anledning av detta är vi extra noga med uppföljningen och vi har en kontinuerlig dialog med ABN Amro där vi ställer tydliga krav på förvaltningen, säger Mats Govenius. Mer information om Länsförsäkringars fonder hittar du på www.lansforsakringar.se/bors För ytterligare information kontakta: Mats Govenius, vice VD Länsförsäkringar Fonder 08-588 409 16 mats.govenius@lansforsakringar.se 073-964 09 16 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar