Premiepensionsmyndigheten ger information till Länsförsäkringar om dödsfall € Försäkringsutbetalningar underlättas

Premiepensionsmyndigheten ger information till Länsförsäkringar om dödsfall - Försäkringsutbetalningar underlättas Premiepensionsmyndigheten (PPM) har tillmötesgått Länsförsäkringars önskemål på information om de personer som har avlidit och har sparat Länsförsäkringars fonder i premiepensionsvalet. - Beskedet visar att Premiepensionsmyndigheten vill göra det enklare för oss att se till att efterlevande förmånstagare till dem som valt Länsförsäkringar i premiepensionsvalet får rätt ersättning. Normalt är det bara PPM som vet vilka kunder som finns inom premiepensionssystemet. Genom att vi nu får information om vilka som avlidit underlättas och garanteras att förmånstagare till alla som valt Länsförsäkringar i premiepensionsvalet får sin försäkringsersättning från oss, säger Thomas Abrahamsson, projektledare för Länsförsäkringars premiepensionsprojekt. Bakgrunden till beskedet från PPM är att alla som väljer Länsförsäkringar i premiepensionsvalet får ett kostnadsfritt återbetalningsskydd - en form av efterlevandeskydd. Det motsvarar värdet i de premiepensionsfonder som kunden har placerat hos Länsförsäkringar. Utan återbetalningsskyddet skulle de närstående inte få någon ersättning eftersom premiepensionspengarna fördelas till andra sparare om man avlider. Återbetalningsskyddet täcker därför den lucka i systemet som finns fram till och med åtminstone 2002 då även PPM kommer att erbjuda en form av efterlevandeskydd. Länsförsäkringars återbetalningsskydd gäller till och med år 2003 och är utan kostnad för kunden. Genom gjorda överenskommelser behöver inte PPM kontaktas av de efterlevande för att utbetalning ska ske. - För att kunna få försäkringsbesked och villkor är det ändå viktigt att de som väljer Länsförsäkringar i premiepensionsvalet skickar in vår anmälningsblankett eller anmäler på vår hemsida att man har valt Länsförsäkringar, säger Thomas Abrahamsson. För ytterligare information, kontakta: Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar Wasa. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 27 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 10 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 1999 till cirka 16 miljarder. Länsförsäkringar Wasa ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00700/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar