Räntefonderna ljuspunkter bland Länsförsäkringars fonder tredje kvartalet

Report this content

Räntefonderna ljuspunkter bland Länsförsäkringars fonder tredje kvartalet Länsförsäkringars sex räntefonder visade en positiv avkastning efter tredje kvartalet. Av de fonder som har jämförelseindex slog fyra av Länsförsäkringars tjugosex fonder sina index, Fastighetsfonden, Tillväxtmarknadsfonden, Nordamerikafonden och Mega Nordamerika. - Utvecklingen på aktiemarknaderna och vår preferens för tillväxtaktier har gjort att våra kunder tyvärr inte fått en god avkastning. Vi har vidtagit åtgärder för att bryta den negativa trenden, bland annat genom att begränsa riskerna i våra fonder. En annan strategisk åtgärd är vårt långsiktiga samarbete med ABN AMRO Asset Management, som sköter den löpande förvaltningen av våra fondkunders sparande sedan den 1 juni i år, säger Mats Govenius, vice VD för Länsförsäkringar Fonder. Aktiemarknaderna har haft en fortsatt negativ utveckling fram till och med september. Många börser noterade nya bottennivåer. Det har medfört att fonder med aktieinslag utvecklats negativt, framförallt de fonder som är inriktade mot tillväxtbranscher. Den positiva avkastningen i räntefonderna beror på att räntemarknaden har varit gynnsam och under september sjönk den långa svenska räntan med 22 punkter och den korta sjönk fem punkter. Detta bidrog till att Länsförsäkringars räntefonder utvecklats positivt, med en avkastning på tre till fem procent. Besök gärna www.lansforsakringar.se/bors om du vill ha mer finansiell information. För ytterligare information kontakta: Mats Govenius 08-588 409 16 Vice VD Länsförsäkringar Fonder 073-964 09 16 mats.govenius@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Utvecklingen i Länsförsäkringars fonder 2002-01-01 till 2002-09-30 Fonder Utveckling Index Differe Årssnitt i år ns sedan start Asienfonden -24,8 -23,4 -1,4 -6,3 Branschfokusfonden -42,3 -35,1 -7,1 -34,0 Euroobligationsfon 5,8 6,1 -0,3 4,9 den Europafonden -39,5 -36,2 -3,3 10,0 Fastighetsfonden -5,2 -10,5 5,3 12,8 Fond-i-fond -15,7 Sakna Saknas Startade Försiktig s 2002 Fond-i-fond Normal -25,5 Sakna Saknas Startade s 2002 Fond-i-fond -35,4 Sakna Saknas Startade Offensiv s 2002 Globalfonden -36,6 -34,7 -1,9 4,1 Hjärnfonden -46,9 -43,8 -3,1 1,5 Internetfonden -62,5 -60,0 -2,5 -56,4 Japanfonden -20,6 -16,7 -3,9 -4,0 Likviditetsfonden 3,0 3,1 -0,1 6,1 Miljöteknikfonden -45,2 Sakna Saknas 0,7 s Nordamerikafonden -37,2 -37,7 0,5 7,9 Obligationsfonden 5,2 5,7 -0,5 9,8 Penningmarknadsfon 3,1 3,2 -0,1 7,4 den Småbolagsfonden -39,9 -35,0 -4,9 -3,5 Sverigefonden -44,9 -42,4 -2,5 11,4 Tillväxtmarknadsfo -21,3 -25,9 4,7 4,5 nden Totalfonden -39,6 -32,7 -6,9 6,5 Trygghetsfonden -28,9 -26,3 -2,6 8,7 U-Hjälpsfonden -34,9 -28,7 -6,3 4,5 Mega Fonder Mega Europa -39,4 -36,2 -3,2 7,8 Mega Nordamerika -37,2 -37,7 0,5 -21,9 Mega Obligation 5,4 5,7 -0,3 9,4 Mega 5,3 5,7 -0,3 8,6 Statsobligation Mega Sverige -44,6 -42,4 -2,2 10,3 Pension 2000- fonderna Pension 2010- -35,1 -33,6 -1,5 -0,4 fonden Pension 2020- -38,1 -37,1 -1,0 -2,0 fonden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00030/wkr0001.doc Hela releasen http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00030/wkr0002.pdf Hela releasen

Prenumerera

Dokument & länkar