RUT och ROT - skillnad på avdrag mellan olika län

Report this content

I överenskommelse mellan S, MP, C och L ligger bland annat att förslaget att taket för RUT-tjänster ska trefaldigas från dagens 25 000 kronor till 75 000 kronor. Totalt gjordes RUT- och ROT- avdrag på drygt 14, 4 miljarder kronor under 2018. I snitt gjorde varje person avdrag för 7 363 kronor men beloppet skiljer sig åt mellan länen. Det visar en genomgång som Länsförsäkringar har gjort med hjälp av statistik från Skatteverket. Ta även del av fyra tips för årets ROT-och RUT-avdrag och vad det är du kan dra av för.

ROT- och RUT-avdraget är populära och 2018 utnyttjade 966 211 personer RUT-avdraget och 991 454 personer ROT-avdraget. Men hur mycket man utnyttjar tjänsterna skiljer sig åt beroende på i vilket län man bor i. I Stockholm drar varje RUT-användare i genomsnitt av 7 055 kronor medan de som bor i Gävleborg drar av 3 709 kronor. Motsvarande siffra för ROT- är att Södermanland toppar med 11 559 kronor och Skåne ligger längst ned på listan med 7 301 kronor per person.

Det är såklart så att alla inte har råd att använda de här tjänsterna, men många kanske glömmer hur många olika typer av tjänster man faktiskt får dra av för, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar;

– Rutavdraget är utvidgat till att gälla fler tjänster, såsom flytthjälp, sömnadstjänster och reparation av vitvaror. Det kan göra ofta återkommande tjänster i hushållet mindre kostsamma och många gånger tänker man inte på att den egna tiden också har ett värde. Kolla upp vilka tjänster som omfattas på Skatteverkets hemsida. Se länk nedan.

För rotavdraget finns det ett krav på att du ska äga bostaden där arbetet utförs. För RUT-avdraget finns inget sådant krav.

– Glöm inte att du exempelvis kan nyttja rutavdraget vid slutstädning av ett sommarhus som du hyr i sommar och att avdraget kan utnyttjas av två personer i ett hushåll. Idag visar statistiken nämligen att män gör mer rotavdrag och kvinnor mer rutavdrag. Kanske är det läge att utmana föreställningen om vem som ansvarar för vilka tjänster i hemmet, säger Emma Persson.

RUT och ROT-avdrag per län

OBS! Det går att få avdrag nedbrutet på varje läns kommuner. Hör av dig till press@lansforsakringar.se

RUT ROT
Stockholm                                          7 055 kr Södermanland                                      11 559 kr
Skåne                                              5 074 kr Örebro                                            9 915 kr
Uppsala                                            5 070 kr Blekinge                                          9 432 kr
Halland                                            4 957 kr Jämtland                                          9 304 kr
Västra Götaland                                    4 869 kr Värmland                                          9 142 kr
Östergötland                                      4 850 kr Stockholm                                          8 849 kr
Västmanland                                        4 587 kr Kalmar                                            8 746 kr
Södermanland                                      4 467 kr Gotland                                            8 652 kr
Gotland                                            4 167 kr Västra Götaland                                    8 601 kr
Örebro                                            3 968 kr Uppsala                                            8 465 kr
Jönköping                                          3 950 kr Halland                                            8 368 kr
Jämtland                                          3 934 kr Östergötland                                      8 350 kr
Dalarna                                            3 881 kr Gävleborg                                          8 228 kr
Kalmar                                            3 829 kr Västernorrland                                    8 226 kr
Värmland                                          3 826 kr Jönköping                                          8 133 kr
Blekinge                                          3 771 kr Norrbotten                                        8 109 kr
Gävleborg                                          3 709 kr Kronoberg                                          8 062 kr
Kronoberg                                          3 709 kr Västerbotten                                      8 032 kr
Västernorrland                                    3 573 kr Dalarna                                            8 017 kr
Västerbotten                                      3 519 kr Västmanland                                        7 781 kr
Norrbotten                                        3 453 kr Skåne                                              7 301 kr

Uträkning; Belopp för Rut och Rot för 2018 delat på antalet personer som har yrkat avdrag för tjänsterna.

4 tips till dig som vill använda rut- och rotavdrag:

  • Avdraget matchas mot hur mycket skatt du betalar så var noga med att du betalat tillräckligt med skatt under året. Övriga avdrag, som t ex avdrag för resor till och från arbetet eller ränteavdrag påverkar också eftersom avdragsutrymmet minskar. Det finns en utmärkt räknesnurra på Skatteverkets hemsida för den som är osäker.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och får för närvarande maximalt uppgå till 50 000 kr per person och år. För personer över 65 år är rutavdraget 50 000 kr per person och år och för personer under 65 år 25 000 kr. Enligt gällande statsbudget föreslås taket för rutavdraget höjas men än så länge finns inga lagförslag eller tidplan för detta. Rut-avdraget är sedan tidigare utvidgat till att även omfatta flyttjänster, reparation och felsökning av vitvaror i hemmet, klädvård i hemmet och vissa IT-tjänster.
  • För att få utnyttja rotavdraget måste du äga bostaden eller fritidshuset där arbetet utförs, till skillnad från rutavdraget. Därmed går det också att använda rutavdraget även om du hyr en bostad under kortare tid.

För mer information om hur RUT-och ROT-avdraget fungerar och vad du får dra av för. Besök Skatteverkets hemsida.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete.4.2ef18e6a125660db8b080002674.html?q=rot+rut

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete/rotarbeten/rotarbetenismahus.4.2ef18e6a125660db8b080001478.html

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076 -109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar