Svenskars dröm om tidig pension dåligt förankrad i verkligheten

Svenskars dröm om tidig pension dåligt förankrad i verkligheten 70 procent av svenska folket uppger att de vill gå i pension före 65 års ålder. Samtidigt uppger nästan hälften att de inte vidtagit åtgärder för att kunna göra det. Anmärkningsvärt är att 40 procent i åldersgruppen 40- 69 år inte har vidtagit några speciella åtgärder alls. Dessutom ökar osäkerheten om vilken sparform man ska välja inför framtiden. Det visar Länsförsäkringars undersökning LänsSpar våren 2003, som presenteras idag. - Den som inte planerar för sin pension i tid riskerar att få en obehaglig överraskning. Som det nya pensionssystemet är konstruerat kan man inte räkna med någon allmän pension förrän vid 61 års ålder. För den som ändå vill gå tidigare ställs stora krav på eget sparande, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv. Trots att 70 procent vill gå i pension före 65 år, svarar 42 procent att de inte vidtagit några speciella åtgärder för att kunna göra detta. 27 procent av svenskarna uppger att de är nöjda med dagens pensionsålder. Det är framförallt ungdomar som är nöjda, i gruppen 16-24 år är 47 procent nöjda, medan det i gruppen 40-69 år bara är 23 procent som uppger att de är nöjda med dagens pensionsålder. Kraftigt ökad osäkerhet om det egna sparandet På frågan om hur man tänker förändra sitt sparande på ett halvårs sikt har andelen som svarar "vet ej" ökat kraftigt sedan i höstas. Osäkerheten är störst när det gäller ränte- och blandfonder, men osäkerheten är även stor när det gäller aktier och aktiefonder. 23 procent av svenskarna är också osäkra på vilken sparform som är bäst på fem års sikt. Det är 14 procentenheter fler än i höstas. - Efter flera års turbulens på de finansiella marknaderna är reaktionen naturlig. Detta ställer krav på oss att tydligt redovisa olika sparformers möjligheter i dag, säger Hans Benndorf. Bra att tänka på för den som vill gå i pension före 65: · Sätt dig in i pensionssystemet. · Se över de pensionsbesked du får och se det som en fingervisning eftersom de baseras på många antaganden. · En tidig planering ger en större handlingsfrihet. · Tänk på att ett tidigare uttag från pensionssystemet än 65 år minskar pensionen. · Se över premiepensionen och gör aktiva omplaceringar. · Se regelbundet över de placeringsval du gjort för din tjänstepension/avtalspension. · Fundera på om lön kan "växlas" mot pensionssparande. · Ett eget pensionssparande i någon form är i de flesta fall en nödvändighet. Bra att tänka på för osäkra sparare: · Ta inga förhastade beslut. · Se över hela spar- och lånebilden. · Spara alltid för oförutsedda utgifter i en sparform med låg risk, t ex sparkonto eller kort räntefond. · Sprid dina sparpengar. Spara inte enbart i en sparform med smal inriktning. · Det är viktigt att pensionsspara för att öka handlingsutrymmet runt pensionen. Tänk på att det är ett långsiktigt sparande som kommer att vara med om fler upp och nedgångar på marknaden. LänsSpar finns att hämta på www.lansforsakringar.se under Pressrum. LänsSpar är en undersökning om svenskarnas sparande idag och deras sparplaner för framtiden. Undersökningen tar dels upp svenskarnas attityder till sitt framtida sparande, dels omfattar den både landet i stort och varje enskilt län. Undersökningen ger en bild av utvecklingen i hela landet, i samtliga län samt visar skillnader mellan länen. LänsSpar görs av Länsförsäkringar två gånger per år. Undersökningen har genomförts sedan år 2000 och vårens undersökning är den sjunde i ordningen. Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats med hjälp av Movement Research & Consulting AB under perioden 20 mars till den 9 april 2003. För ytterligare information, kontakta: Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14 hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00300/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00300/wkr0003.pdf Bilaga

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.