Utvecklingen i Länsförsäkringars fonder under första kvartalet 2003

Utvecklingen i Länsförsäkringars fonder under första kvartalet 2003 Världens aktiemarknader präglades av fallande kurser under större delen av årets första kvartal. Detta avspeglades också i Länsförsäkringars aktiefonder, som föll tillbaka. Totalt gav sju av Länsförsäkringars fonder en positiv avkastning under det första kvartalet. Av de 26 fonder som har jämförelseindex överträffade nio fonder sina respektive index. - Utvecklingen i våra fonder under det första kvartalet motsvarar inte de mål vi satt upp och det är inte tillfredsställande. Samtidigt ser vi tydliga tecken på att samarbetet med ABN Amro börjar ge positiva resultat. Sedan de tog över den löpande förvaltningen i juni 2002 är det fler fonder som överträffar sina jämförelseindex, säger Mats Govenius, vice VD Länsförsäkringar Fonder. Bäst utveckling bland Länsförsäkringars fonder hade Internetfonden som steg med 7,9 procent. Länsförsäkringars Nordamerikafonder var de som lyckades bäst i jämförelse med index. Samtliga av Länsförsäkringars räntefonder hade en fortsatt positiv utveckling. Bäst utveckling hade Euroobligationsfonden som steg med 2,8 procent. Det beror främst på fallande europeiska långräntor och på att euron stärktes något mot kronan. För ytterligare information, kontakta: Mats Govenius, vice VD Länsförsäkringar Fonder 08-588 409 16 mats.govenius@lansforsakringar.se 073-964 09 16 Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar AB 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Sammanställning över Länsförsäkringars fonder första kvartalet 2003 Länsförsäkringar Avkastning % Index % Differens % Årssnitt sedan start % Asienfonden -10,67 -10,79 0,12 -7,48 Branschfokusfonden -6,36 -6,91 0,55 -30,46 Euroobligation 2,78 3,08 -0,30 5,39 Europafonden -11,74 -11,73 -0,01 8,76 Fastighetsfonden -6,80 -6,35 -0,46 12,72 Fond-i-fond -2,12 saknar saknar startade Försiktig* index index 020107 Fond-i-fond Normal* -4,68 saknar saknar startade index index 020107 Fond-i-fond -7,44 saknar saknar startade Offensiv* index index 020107 Globalfonden -7,19 -7,02 -0,17 3,11 Hjärnfonden -3,00 -2,36 -0,64 1,65 Internetfonden 7,94 10,39 -2,45 -44,22 Japanfonden -13,91 -11,26 -2,65 -7,20 Likviditetsfonden 0,90 0,91 -0,01 5,96 Mega Europa -11,00 -11,73 0,73 6,65 Mega Nordamerika -2,14 -4,02 1,87 -28,23 Mega Obligation 1,35 1,49 -0,14 9,31 Mega 1,32 1,49 -0,16 8,47 Statsobligation Mega Sverige -6,43 -6,48 0,05 10,47 Miljöteknikfonden* -7,98 saknar saknar -0,41 index index Nordamerikafonden -2,12 -4,02 1,89 6,78 Obligationsfonden 1,36 1,49 -0,13 9,72 Penningmarknadsfond 0,93 0,93 0,00 7,31 en Pension 2010-fonden -5,72 -5,75 0,03 -0,52 Pension 2020-fonden -6,94 -7,04 0,10 -2,14 Småbolagsfonden -11,83 -11,80 -0,03 -3,87 Sverigefonden -6,70 -6,48 -0,22 11,45 Tillväxtmarknadsfon -10,03 -9,62 -0,41 2,20 den Totalfonden -6,79 -6,86 0,07 6,10 Trygghetsfonden -4,17 -4,04 -0,13 8,38 U-hjälpsfonden -4,83 -4,79 -0,04 4,12 Källa: Performance Control, Länsförsäkringar * Saknar jämförelseindex. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar