Lantmännen donerar livsmedel till räddningstjänsten i Gävleborg

Läs original

Svåra bränder har sedan en tid tillbaka rasat på flera platser i Sverige och det är stor uppslutning av räddningspersonal i de drabbade områdena. Lantmännen donerar nu livsmedel till de hundratals personer som är aktiva med släckningsarbetet i Hälsingland i Gävleborgs län.

Extremvärmen och torkan i Sverige har lett till hög brandrisk i skog och mark i större delen av Sverige och skogsbränder rasar fortfarande runt om i landet. Brandmän och andra räddningsarbetare samt frivilliga arbetar hårt med släckningsinsatser och Sverige får även internationell hjälp.

Som ett av norra Europas ledande livsmedelsföretag med verksamhet från jord till bord har Lantmännen möjlighet att göra skillnad i ett svårt läge och man har därför tagit kontakt med räddningstjänsten i de områden som av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) klassas som mest extrema. Gävleborgs län bedöms som en av de delar av Sverige som just nu är i störst behov av stöd. Lantmännen donerar därför knäckebröd, havregryn samt drycker till de hundratals personer som är aktiva med släckningsarbetet i Ljusdal i Hälsingland.

– Vi ställer upp med bra mat till alla de hjältar som arbetar med att rädda skog och mark i Sverige just nu. Vad gäller livsmedel är behovet störst av produkter som är lätta att förvara och konsumera på plats, vilket vi kan erbjuda. Vi är mycket glada över att kunna hjälpa till i den här extraordinära situationen, säger Per Lindahl, styrelseordförande på Lantmännen.  

Donationen till räddningstjänsten sker via Röda Korset som koordinerar alla hjälpinsatser i de branddrabbade områdena. Lantmännen donerar FINN CRISP-knäckebröd, AXA:s glutenfria havregryn samt nöt- och kokosdrycker från GoGreen, produkter som går att bära med sig i ryggsäcken eller som enkelt kan tillagas på plats.

Extremvärmen och torkan innebär även negativa konsekvenser för skörden och svenska lantbrukare, Lantmännens ägare. Läs om vad Lantmännen gör för Sveriges lantbrukare på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/torkan-varmen2018/

Aktuell lägesbild om skogsbränderna och torkan finns på MSB:s hemsida, https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Tidigare-handelser/Skogsbrander-2018/Nyheter-Skogsbrander-2018 

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00