Lantmännenkoncernen utser kommunikationsdirektör

Lotta Löwhagen Lundberg har utsetts till kommunikationsdirektör för Svenska Lantmännen-koncernen. Hon tillträder tjänsten i mitten av januari.

För att bli effektivare och tydligare i informations- och kommunikationsfrågor har Lantmännen beslutat att samordna och koncentrera befintliga informationsresurser inom koncernen. Att bygga upp, samordna och utveckla en koncerngemensam strategi och organisation för information och kommunikation ingår i kommunikationsdirektörens uppdrag. Lotta Löwhagen Lundberg är sedan 1996 informationsdirektör på det Lantmännen-ägda livsmedelsföretaget Cerealia. Lantmännen-koncernen, som ägs av ca 52.000 svenska lantbrukare, har totalt har 12.000 anställda och en omsättning på ca 28 miljarder kronor. Lotta Löwhagen Lundberg är född 1960 och bor på Lidingö utanför Stockholm. Hon är ekonom-agronom och har tidigare bland annat arbetat för branschorganisationen Svensk Mjölk och vid LRF:s informationskontor i Bryssel.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Dokument & länkar