Ordning och reda i skolan kräver tid

Report this content

Att arbetsmiljön i skolan måste bli bättre både för elever och lärare är nödvändigt. Socialdemokraternas förslag på bland annat skärpta disciplinära åtgärder och fler lärarassistenter i skolan kan därför vara bra.
– Men den viktigaste förutsättningen för ordning, reda och trygghet i skolan är fortfarande att lärare har tid att skapa förtroendefulla relationer med eleverna, att de har tid att planera kvalitativa och varierade lektioner. Lärare behöver mer tid för varje elev, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Socialdemokraternas förslag går väl ihop med det som Lärarnas Riksförbund menar måste göras för att säkra studiero i grundskola och gymnasieskola, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Tydliga regler och mandat måste dock kombineras med ett tydligt pedagogiskt ledarskap där lärare har tid för sina elever och sin undervisning.

– Att föräldrar och elever ska förbindas att följa skolans ordningsregler borde redan vara givet. Varje skola måste upprätta tydliga ordningsregler kring vad som förväntas av eleven i skolan. Det är viktigt att elevens föräldrar görs ansvariga för att eleverna följer de regler som gäller på en skola, säger Åsa Fahlén.

– Jag tror också att lärarassistenter kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Det behövs mer personal som på olika sätt kan avlasta de undervisande lärarna, säger Åsa Fahlén.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.