Latvian Forest Company AB återbetalar lån till Galjaden Fastigheter AB

Styrelse
i Latvian Forest Company AB har beslutat att återbetala SEK 8 555 000 i
lånen till Galjaden Fastigheter AB från emissionslikviden.

Styrelse i Latvian Forest Company AB har beslutat att återbetala SEK 8 555 000 i lånen till Galjaden Fastigheter AB från emissionslikviden. Företrädesemissionen genomfördes i juni och blev övertecknad. Den tillförde Latvian Forest ca. 23,3 Mkr före emissionskostnader. Lånen upptogs i samband med gynnsamma marknadsförhållanden under 2016 och användes till att förvärva nya fastigheter. I pressmeddelande 30 juni 2017 angavs att ca 8,8 MSEK av emissionslikviden skulle tillföras bolaget via kvittning av fordran. På grund av de tekniska bristerna har Latvian Forest istället tillförts hela emissionslikviden kontant.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
info@latvianforest.se
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar