Beskrivning av annonserade kostnadsbesparingsåtgärder

Beskrivning av annonserade kostnadsbesparingsåtgärder Den 17 november annonserade Framfab ett antal besparingsåtgärder. Hittils beslutade åtgärder beräknas uppgå till cirka 10 MSEK. Kostnaderna tas i sin helhet under årets sista kvartal vilket medför att Framfab enligt tidigare meddelande kommer att visa förlust i det fjärde kvartalet. Åtgärderna medför en besparing på närmare 4 MSEK per kvartal från och med årsskiftet. Ytterligare ej beslutade åtgärder kommer att påverka fjärde kvatalets resultat som en följd av förändringar inom den svenska verksamheten. Som tidigare meddelats har lönsamheten för verksamheten i Köln/Frechen varit svag under det fjärde kvartalet. Det tyska dotterbolaget har initierat åtgärder som innebär att ett antal anställda kommer att lämna bolaget. Bolagets slutförhandlingar med representanter för arbetstagarna pågår. Kostnaden för åtgärderna beräkans uppgå till maximalt 7 MSEK, vilken tas under årets fjärde kvartal. Besparingen beräknas till 3,8 MSEK per kvartal. Kostnaderna för implementeringen av ledningsförändringarna som en följd av förvärvet av SBI UK kommer att tas under årets fjärde kvartal och beräknas till 3,6 MSEK. Framfab Danmarks vd Jesper Andersen tillträdde 17 november även som vd för det svenska bolaget. De två bolagen redovisar vinst men ytterligare möjligheter till integration och förbättrad resursallokering i bolagen har identifierats. Baserat på denna effektiviseringspotential kommer åtgärder initieras före årsskiftet. Detta medför att ytterligare kostnader kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet. Kostnadssänkade åtgärder kommer att få full effekt under första kvartalet. Framfabs verksamhet i Danmark, England och Sverige är som tidigare meddelat fortsatt lönsamma. För ytterligare information, kontakta: Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Framfab AB +46 709 41 22 58, christian.luiga@framfab.se Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Carlsberg Breweries, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Maersk Sealand, Nike, Nobel Biocare, Observer, Philips, Postbank, SAAB, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar