Beslut på Framfabs extra bolagsstämma

Beslut på Framfabs extra bolagsstämma Framfabs extra bolagsstämma beslutade enhälligt idag: * att anta ett globalt optionsprogram som innebär att nuvarande och framtida anställda i koncernen erhåller köpoptioner (så kallade personaloptioner) som ger rätt att köpa aktier i Framfab. Ingen premie ska erläggas för optionerna. Den anställde kan använda optionerna för att köpa aktier tidigast ett och högst fyra år från tidpunkten för utställandet av optionerna och under förutsättning att denne fortfarande är anställd i koncernen. * att godkänna överlåtelser eller emissioner av teckningsoptioner samt utställande av köpoptioner till anställda i bolag som är eller som kan komma att bli intressebolag eller dotterbolag till Framfab Innovation. Om samtliga optioner i det globala optionsprogrammet utnyttjas kommer detta motsvara en ökning Framfabs aktiekapital med cirka 5,8 procent av aktiekapitalet. I samband med detta makulerar styrelsen tidigare utställda icke sålda teckningsoptioner motsvarande cirka 6,5 miljoner aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående optioner kan bolagets aktiekapital öka med 9,6 procent. "Genom att lansera ett konkurrenskraftigt globalt optionsprogram förbättras Framfabs möjligheter att behålla, rekrytera och motivera kompetent personal i samtliga länder där vi bedriver verksamhet", säger Jonas Birgersson VD. För mer information kontakta: Niclas Lilja, Investor Relations Manager +46709 41 21 79 niclas.lilja@framfab.se Johan Haeggman, CFO +468 545 258 00 johan.haeggman@framfab.se Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Framfab består av drygt 2 570 medarbetare, fördelade på 59 kontor i Danmark, Bulgarien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Exempel på Framfabs kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Den Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Expressen, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, le Groupe Pernod Ricard, Nike Europe, SAAB- gruppen, Vattenfall, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT01040/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT01040/bit0002.doc

Dokument & länkar