Fortsatt trög Europamarknad påverkar Framfabs resultat

Fortsatt trög Europamarknad påverkar Framfabs resultat I delårsrapporten för första kvartalet 2002 meddelade Framfab att: "Marknadsläget präglas av osäkerhet och även den närmaste framtiden är svårbedömd. Det är i dagsläget svårbedömt huruvida andra kvartalets intäkter kommer att överstiga första kvartalet." Andra kvartalet för Framfab har karaktäriserats av en fortsatt trög marknad i Europa. I nuvarande konjunktursituation avvaktar kunderna. De skjuter på och delar upp implementering av nya projekt. Framfab har under perioden behållit samtliga kunder och löpande kontrakt, och även vunnit nya kunder, men kommer ändå att uppvisa en försäljning i andra kvartalet som är ca 20 MSEK lägre jämfört med i första kvartalet. Intäktsminskningen kommer att ha full återverkan på resultatet. Kassaflödet har förbättrats och bolaget kommer att uppvisa ett negativt kassaflöde för perioden på ca -8 MSEK, jämfört med -17 MSEK i första kvartalet. Likvida medel uppgick till ca 89 MSEK i utgången av kvartal två. Som en följd av den tröga marknaden och lägre intäkterna har bolaget vidtagit åtgärder för att minska kostnadsstrukturen. Bolaget har reducerat antalet medarbetare i koncernen med cirka 45 personer. Den lägre kostnadsstrukturen ger viss resultateffekt i det tredje kvartalet 2002 och får full effekt i fjärde kvartalet. Delårsrapporten för perioden januari t.o.m. juni kommer att ges ut den 21 augusti, 2002. Styrelsen För ytterligare info vänligen kontakta: Sven Skarendahl, arbetande styrelseordförande, Framfab AB Tel: +46 8 41 00 10 00 Mail: sven.skarendahl@framfab.se Anders Ekman, VD och koncernchef, Framfab AB Tel: +46 8 41 00 10 00 Mail: anders.ekman@framfab.se Christian Luiga, Ekonomi- och finansdirektör, Framfab AB Tel: +46 8 41 00 10 00 Mail: christian.luiga@framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, Quelle Versicherungen, SAAB, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Frankrike, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FTID). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar