Framfab: Delårsrapport 1 januari - 30 september

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2002 Framfab AB (publ) · Rörelseresultatet för perioden juli-september var -33,4 MSEK (- 515,9), varav -10,8 MSEK avser omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet för de första nio månaderna var -65,8 MSEK (-2 218,7), varav -19,6 MSEK avser omstruktureringskostnader. Nettoomsättningen för perioden juli-september var 68,4 MSEK (114,3) och för perioden januari- september 264,1 MSEK (532,8). · Utvecklingen för marknaden och därmed för Framfab har varit svagare än förväntat varför bolaget genomfört ytterligare besparingsåtgärder under det tredje kvartalet. Åtgärderna inkluderar, tillsammans med åtgärder tagna under kvartal två, en reduktion av antalet medarbetare i koncernen med 122 personer, varav 77 under kvartal tre. Detta beräknas ge en besparing på 38.4 MSEK under 2003. Antalet anställda var 519 personer per den 30 september varav 66 är uppsagda. · Likvida medel uppgick i slutet av det tredje kvartalet till 63,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det tredje kvartalet till -24,9 MSEK (-139,2) varav -8,5 MSEK härrör från semesteruttag samt -5,1 MSEK från omstruktureringskostnader. · Framfab har under kvartal tre vunnit nya kunder, bland andra Radisson SAS och Yves Saint Laurent, samt slutit nya ramavtal med Volvokoncernen och AstraZeneca. Under oktober inleddes även ett samarbete med Carlsberg Breweries. · Framtiden är mycket svårbedömd. Konjunktursituationen är fortsatt osäker vilket har tvingat många kunder och potentiella uppdragsgivare att avvakta med sina investeringsbeslut. Projekt delas upp i kortare faser samtidigt som stora kostnadsbesparingsprogram genomförs. Styrelsen bedömer att koncernens rörelseresultat skall närma sig noll för kvartal fyra. Detta baseras på den lägre kostnadsnivån och den normalt sett högre omsättningen under kvartal fyra jämfört med det tredje kvartalet. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från följande länkar. www.waymaker.se eller www.framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, Quelle Versicherungen, SAAB, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Frankrike, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar